UMHCG obilježava 11 godina rada

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) obilježava, danas 22. oktobra, 11 (jedanaest) godina rada.

Tom prilikom će narednih dana Udruženje organizovati druženje za ciljnu grupu, kolege/inice i saradnike/ce koji su učestvovali u radu Udruženja proteklih godina i distribuiraće četvrto izdanje časopisa Disabilityinfo.

Nakon obilježavanja decenije rada Udruženje je ulazeći u jedanaestu godinu nastavilo i započelo sa realizacijom većeg broja aktivnosti i projekata.

Studentski servis, kao redovna aktivnost Udruženja od samog osnivanja, je od prošle godine obuhvatio i oslobađanje studenata od plaćanja školarine. Pored Studentskog servisa Udruženje je u septembru prošle godine započelo realizaciju dva projekta kojima su takođe ciljna grupa studenti s invaliditetom. Jedan je Unaprijeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u JI Evropi, a drugi je Podrška inkluziji studenata s invaliditetom u institucijama visokog obrazovanja u Crnoj Gori. Oba projekta Udruženje realizuje partnerski sa organizacijama iz Srbije i Makedonije, odnosno Crne Gore, Slovenije, Italije, Velike Britanije, Poljske i Grčke.

Portal Disabilityinfo je Udruženje iniciralo i partnerski započelo sa Ministarstvom za informaciono društvo i telekomunikacije. Disabilityinfo je jedini portal na internet prostoru Crne Gore koji obrađuje teme iz oblasti invalidnosti, zasnovan na modelu koji počiva na principima ljudskih prava.

U saradnji sa Institutom za strane jezike od februara tekuće godine Udruženje realizuje besplatan kurs engleskog jezika za tri učenika/studenta s invaliditetom.

Udruženje je učestvovalo u istraživanju o položaju žena s invaliditetom u Crnogorskom društvu, u okviru međunarodne studije o Ženama s invaliditetom u regionu Evrope i Evroazije, a bilo je angažovano od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Sa Britanskim Savjetom kao nosiocem projekta učestvovali smo u realizaciji Inkluzivnog dizajna za osobe s invaliditetom.

U saradnji sa Koalicijom organizacija osoba s invaliditetom, u sklopu globalnog kooperativnog projekta „Međunarodna promocija prava osoba s invaliditetom“ realizujemo projekat Monitoring ljudskih prava osoba s invaliditetom u Crnoj Gori.

U saradnji sa Evropskom mrežom za samostalni život organizovali smo početnu konferenciju o samostalnom življenju osoba s invaliditetom u Crnoj Gori.

Kroz program Mladi u akciji (Youth in action) su naši članovi i volonteri učestvovali na mnogim treninzima i obukama. Pored toga Udruženje je i nosilac jednog partnerskog YiA programa i biće organizator treninga „Stvaranje nekoliko privilegija, mogućnost za sve“

U kontonuitetu smo sprovodili Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča/pomagača koji je prošle godine proširen i obukom za korišćenje bijelog štapa. Takođe, od prošle godine smo opet pokrenuliPsihološko savjetovalište i u okviru njega Otvoreni dan.

U protekloj godini su pozitivno riješena dva sudska slučaja-Andrije Samardžića i Marijane Mugoše, dok je u toku slučaj Danijele Vušurović, koja je pokrenula tužbu protiv Opštine Nikšić, zbog diskriminacije.

Nastavili smo da gradimo i iniciramo partnerski odnos sa državnim, privatnim i javnim sektorom, a sve u cilju većeg stepena poštovanja i ostvarivanja ljudskih prava osoba s invaliditetom.

Težnje Udruženja ka potpunoj inkluziji i aktivnom učešću mladih s invaliditetom, jedinstveno okupljanje iorganizovanje ljudi sa svim vrstama invaliditeta, kao i saradnja i uključenost velikog broja onih bez invaliditeta u aktivnosti i projekte obilježiće i nastavak rada Udruženja u narednim godinama, očekujuići igradeći društvo bez barijera za mlade s invaliditetom.

Saradnici i donatori