UMHCG: Ko je odgovoran za loše sprovođenje Akcionog plana za prilagođavanje objekata u javnoj upotrebi?

Podsjećamo javnost da je Vlada Crne Gore u oktobru 2013. godine usvojila Akcioni plan prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom. Akcioni plan je usvojen nakon dva mjeseca isteka roka za prilagođavanje objekata u javnoj upotrebi, koji je propisan kao obaveza u Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata iz 2008. godine. Od usvajanja Akcionog plana do raspisivanja tendera za izradu tehničke dokumentacije prošlo je pola godine. Nakon toga je uslijedio izbor projektanata, izrada tehničke dokumentacije, tenderi za izvođenje radova, izbor izvođača… Ali, rezultata u praksi još uvijek nema. Nijedan objekat, od 13 “prioritetnih” planiranih za prilagođavanje, do danas, nije prilagođen.

Proces sprovođenja Akcionog plana traje već skoro dvije godine, dok svi imaju opravdanja za svoj dio posla, i Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Direkcija javnih radova i projektanti i nadležni u institucijama koje su definisane Akcionim planom i Vlada. Na drugoj strani, odgovornih za loše planiranje ili lošu primjenu, odnosno za probijanje svih rokova nema.

Prošle godine je dio novca zbog trezorskog načina poslovanja vraćen u budžet, dok su i dalje nepristupačne i bolnice i fakulteti i sudovi. To isto će se vjerovatno desiti i ove godine.

U Akcionom planu za poglavlje 23 definisana je mjera: “Nastaviti sa obezbjeđivanjem pristupačnosti objektima u javnoj upotrebi licima sa invaliditetom i licima smanjene pokretljivosti prema Akcionom planu prilagođavanja 13 prioritetnih objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima smanjene pokretljivosti i licima sa invaliditetom za 2014.” U indikatoru se navodi “broj i naziv objekata kojima je omogućen pristup”, te da će se nastaviti s obezbjeđivanjem pristupačnosti objektima u javnoj upotrebi prema Akcionom planu prilagođavanja 13 prioritetnih objekata, nakon prilagođavanja TRI OBJEKTA koja je planirano da budu realizovana u decembru 2015. godine.

Dakle, Vlada u prvom polugodišnjem izvještaju o realizaciji Akcionog plana za 23. pregovaračko poglavlje – Pravosuđe i temeljna prava, koji je juče usvojila na sjednici, navodi da će se prilagođavanje nastaviti prema Akcionom planu, i to onom koji je trebao biti realizovan do kraja 2014. godine.

Jedan od tri planirana objekta za prioritetno prilagođavanje u prvom roku je Poreska uprava, dok su bolnice i domovi zdravlja ostavljeni za kasnije, kao i Ekonomski fakultet. Da li je realno da se na takav način određuju prioriteti?! Ostaje nejasno da li će nadležni istom dinamikom realizacije prilagođavati i ostalih 10 objekata.

Dok se u Evropi svake godine daje nagrada za najpristupačniji grad, možda jedino nedostaje “malo kreativnosti” pa da nadležni organi osmisle neki događaj za obilježavanje dvije godine od usvajanja Akcionog plana i tako nas ohrabre kako rade analize sedan godina od usvajanja zakona, kako tri godine sprovođe Akcioni plan za prilagođavanje 13 objekata, kako još treba da se strpimo i sačekamo.

 

Marina Vujačić

Saradnici i donatori