UMHCG i Roma restart: Inicijativa Studentskom parlamentu UCG za uvođenje principa afirmativne akcije u radu svojih organa

NVO Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) i Roma restart su se danas, ispred i u ime studenata s invaliditetom i studenata Roma, obratile Studentskom parlamentu Univerziteta Crne Gore inicijativom za uključivanje predstavnika studenata s invaliditetom i studenata Roma u rad ovog tijela.

Imajući u vidu značaj studentskih pitanja za studente s invaliditetom i studente Rome i prije svega položaj u kojem se nalaze u oblasti visokog obrazovanja smatramo da je njihovo uključivanje u rad Studentskog parlamenta UCG od izuzetne važnosti.

Naime, ove dvije grupe studenata se još uvijek, uprkos zakonskim propisima i boljnim povoljnostima, suočavaju sa brojnim barijerama u toku procesa obrazovanja i studentskog učešća i studentskog života generalno, poput stereotipa i predrasuda o njihovim pravima i mogućnostima, nedostatka mentorkse podrške, i drugih servisa podrške poput asistencije u nastavi, nepristupačne literature i slično. Poseban i najznačajniji problem na koji nailaze studenti s invaliditetom je nepristupačnost univerzitetskih jedinica. Pokretanje inicijativa i stavljanje u fokus ovih pitanja, kao i njihovo kontinuirano rješavanje smatramo jedino mogućim kroz učešće samih studenata s invaliditetom i studenata Roma u rad izvršnih organa SPUCG.

Zakon o visokom obrazovanju i Zakon o manjinskim pravima i slobodama prepoznaju princip afirmativne akcije koji podrazumijeva uvođenje posebnih mjera koje su usmjerene na stvaranje uslova za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštite prava lica koja su po bilo kom osnovu u nejednakom položaju u obrazovanju. U tom smislu smatramo da je veoma važno princip afirmativne akcije uvesti i u radu Studentskog parlamenta UCG i to prije izbora za predstavnike u SPUCG u oktobru ove godine.

U smislu omogućavanja nesmetane primjene principa afirmativne akcije, a u slučaju potrebnih izmjena važećih pravnih akata koji regulišu rad i djelovanje SPUCG, poput Statuta i Pravilnika o izborima pozvali smo Studentski parlament da to učini po principu pozitivnog zakonodavstva, uključujući i Ustav Crne Gore.

Princip afirmativne akcije u radu SPUCG i njegovim izvršnim organima, je opravdan sve do trenutka dok ispunjava svrhu, a to je veća uključenost i inkluzija studenata iz ove dvije populacije koji se i brojčano značajno povećava u poslednje vrijeme.

Studenti Romi i studenti s invaliditetom nemaju jednake mogućnosti i često zbog nepovoljnijeg položaja u kojem se nalaze, i predrasuda i stereotipa koje nerijetko njihovi vršnjaci i nastavno osoblje imaju u odnosu na njih, nijesu u ravnopravnoj mogućnosti, niti su dovoljno osnaženi da se kandiduju na izborima. U tom smislu, uvođenje principa afirmativne akcije i uključivanje po jednog studenta iz ove dvije populacije u radu Studentskog parlamenta UCG smatramo korisnim i za sam rad Studentskog parlamenta, ne samo studenata iz ove dvije populacije.

Imajući u vidu dosadašnju saradnju koji ostvarujemo sa Studentskim parlamentom očekujemo pozitivan odgovor na ovu inicijativu.

 

U ime studenata s invaliditetom i studenata Roma,

 

Izvršna direktorica UMHCG, Marina Vujačić

Predsjednik Roma restart, Almir Tahiri

Saradnici i donatori