UMHCG će 25. maja zajedno sa MANSovim posmatračima pratiti regularnost lokalnih izbora

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) će sjutra, 25. Maja u saradnji sa Mrežom za afirmaciju nevladinog sektora (MANSom) pratiti regularnost izbora u Podgorici.

S obzirom da novo/važeće izborno zakonodavstvo Crne Gore, upravo na inicijativu UMHCG-a i Saveza slijepih Crne Gore, po prvi put detaljnije i u duhu ljudskih prava, tretira pravo glasa osoba s invaliditetom, a na poziv MANSa da se priključimo njihovom timu za praćenje izbora i na taj način ispratimo poštovanje prava osoba s invaliditetom tokom izbornog dana, odlučili smo se da ispratimo i primjenu zakona u praksi. Ovo je posebno bitno iz razloga što se o pravu učešća u političkom i javnom životu osoba s invaliditetom u Crnoj Gori skoro do prošle godine nije ni govorilo sa aspekta ljudskih prava, iako ovu oblast precizno i detaljno definiše Konvencija UN o pravima osoba s invaliditetom. Međutim, iako je i Ustav zagarantovao pravo na samostalno i tajno glasanje ono do sada nije u potpunosti obezbijeđeno u praksi.

Praćenje izbora od strane osoba s invaliditetom je posebno važno s obzirom na pristup koji zastupa UMHCG, jer se ovdje radi o samozastupanju i monitoringu poštovanja prava od strane samih osoba s invaliditetom.

Do sada su se druge organizacije koje su pratile izbore, sporadično bavile ovom temom, međutim ovih lokalnoh izbora šablonima za praćenje izbora definisan je set pitanja, čije će poštovanje pratiti MANSovi posmatrači, a pored toga će jedan dio mobilne ekipe posmatrača tokom sjutrašnjeg dana vršiti monitoring pristupačnosti biračkih mjesta. Na taj način ćemo, po prvi, put imati tačne i precizne informacije o načinima i stepenu poštovanja, odnosno kršenja prava osoba s invaliditetom u ovoj oblasti.

Zbog svega navedenog pozivamo osobe s invaliditetom da sjutra u što većem broju izađu na biračka mjesta i izbore se da svoje pravo glasa ostvare upravo na biračkom mjestu i sami doprinesu monitoringu poštovanja njihovih prava, obavijeste nas o eventualnim kršenjima njihovih prava i iniciraju pozitivne promjene u ovoj oblasti.

Smatramo da je biračko pravo jedno od osnovnih prava o kojem odluke trebaju donositi nezavisno, bez uticaja drugih ljudi i da u što većem nivou trebaju lično tj. samostalno zaokružiti, i to na biračkom mjestu, a ne od kuće, one koji će u narednom mandatu odlučivati o uslovima i kvalitetu njihovog života.

Na taj način, izlaskom na biračka mjesta, same osobe s invaliditetom će pokazati političkim partijama da ih i oni masovno biraju iako političari nijesu ni približno obezbijedili neophodne uslove za njihov ravnopravan status.

Saradnici i donatori