UKLJUČI, OSNAŽI, ZAPOSLI ME! – sufinansiran od strane Ministarstva sporta

Opšti cilj programa je da doprinese ekonomskoj i socijalnoj sigurnosti mladih s invaliditetom kroz olakšan pristup tržištu rada i sticanje zapošljenja, kroz aktivnosti koje imaju za cilj zapošljavanje mladih s invaliditetom i sticanje specifičnih praksi i znanja za lakši pristup tržištu rada za mlade s invaliditetom.  

Specifični ciljevi ovog projekta su: 1) Doprinijeti unapređivanju mogućnosti za zapošljavanje visokoobrazovanih osoba s invaliditetom u Crnoj Gori i omogućiti im veći pristup otvorenom tržištu rada; 2) Unaprijediti kapacitete mladih s invaliditetom za pristup otvorenom tržištu rada i 3) Podići svijest šire društvene zajednice o pravima i potrebama osoba s invaliditetom, posebno u  oblasti zapošljavanja.

Direktna ciljna grupa ovog programa su osobe s invaliditetom (mladi, studenti i visokoškolci), a indirektnu ciljnu grupu čine porodice i vršnjaci osoba s invaliditetom, poslodavci kao i društvo u cjelini.

 

Glavne aktivnosti su: Istraživanje s poslodavcima o zapošljavanju mladih s invaliditetom, Izrada publikacije o zapošljavanju mladih s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, Kurs mekih vještina (soft skills) za mlade s invaliditetom, Sprovođenje servisa za zapošljavanje OSI u okviru koje je planirana podaktivnost radna praksa za 3 mladih s invaliditetom, Medijska kampanja za zapošljavanje mladih s invaliditetom sa podaktivnostima – kampanja na društvenim mrežama, kao i izrada i distribucija promotivnog materijala.

Program predstavlja nadogradnju već postojećih aktivnosti UMHCG koje se sprovode kroz Servis za zapošljavanje. Program će se sprovoditi 9 mjeseci, zaključno s 30. novembrom.

Ove aktivnosti direktno su povezane s aktivnostima iz Akcionog plana za mlade za 2018. a obuhvataju više rezultata i mjera predviđenih ovim Akcionim planom. Projekat je finansijski podržan od strane Ministartsva sporta u iznosu od 9,166.00€.

Saradnici i donatori