U Podgorici održan trening Pristup pravdi i građanska participacija

U Podgorici održan trening Pristup pravdi i građanska participacija

Da bi osobe s invaliditetom imale povjerenje u institucije mora biti omogućeno i podstaknuto njihovo učešće u procesima donošenja odluka, pristup pravdi i izbornom procesu. To je zaključeno na treningu o pravu na pristup pravdi i građanskoj participaciji koji je juče s osobama s invaliditetom, njihovim porodicama i OOSI organizovalo UMHCG.

Na treningu su učenici imali priliku da saznaju nešto više o pojmu građanske participacije i o učešću OSI u postupcima donošenja odluka i jednakom priznanju pred zakonom. Učesnicima su pojašnjeni pojmovi kao što su: pravna, procesna i poslovna sposobnost, učešće u javnom i političkom životu, (aktivno i pasivno) ostvarivanje biračkog prava, samostalno odlučivanje, podržano odlučivanje (odlučivanje uz podršku) i zamjensko odlučivanje, te pojmovi razumnih i proceduralnih adaptacija.

Nakon diskusije i razmjene iskustva zaključeno je da su osobe s invaliditetom i dalje uskraćene za prave i potpune informacije i često je njihovo učešće u javnom i političkom životu otežano ili ograničeno. U tom smislu još uvijek je nemoguće govoriti o zadovoljavajućem nivou povjerenja u izborni sistem kad sam izborni proces ni dalje nije pristupačan i dostupan osobama s invaliditetom.

Učesnici su prenijeli iskustva o glasanju uz pomoć šablona za glasački listić za osobe djelimičnog ili potpunog oštećenja vida, uz navođenje da je primjena ove odredbe (Zakona o izboru odbornika i poslanika) u praksi doprinijela smanjenju broja apstinenata među osobama s invaliditetom.

Poseban akcenat tokom obuke, stavljen je na diskriminaciju osoba s intelektualnim i psihosocijalnim invaliditetom, oduzimanje poslovne sposobnosti, koje je regulisano Zakonom o vanparničnom postupku, kao i na produženo roditeljsko pravo i Porodični zakon. Učesnici su se usaglasili da su odredbe ovih zakona u kontekstu ljudskih prava OSI i njihovog dostojanstva neadekvatne, zastarjele i diskriminatorne, te da ove režime treba zamijeniti na način što će se propisati obaveza podržanog donošenja odluka umjesto zamjenskog odlučivanja.

Osobe s invaliditetom, članovi njihovih porodica, i organizacije koje se bave zastupanjem OSI, upozale su se s pravnim garancijama i mehanizmima ostvarivanja prava pred institucijama ljudskih prava i pravde, uključujući i s oblicima kršenja osnovnih prava i sloboda koje su u suprotnosti s međunarodnim i evropskim standardima. Institut oduzimanja poslovne sposobnosti je jedan od najspornijih instituta u moderno vrijeme i nešto na šta nas međunarodni i evropski propisi obavezuju da promijenimo, uskladimo i definišemo na način koji će omogućiti dostojanstven život i podsticanje i poštovanje individualne autonomije osoba s invaliditetom.

Treneri na obuci su bili Marina Vujačić, aktivistkinja za prava osoba s invaliditetom i Goran Macanović, izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore.

Saradnici i donatori