Tranzicija studenata s invaliditetom iz procesa visokog obrazovanja ka zaposlenju (od 2015 – 2018) – nosilac Univerzitet Makedonija iz Soluna

Projekat je osmišljen da bi se  unaprijedili jednak pristup, uključivanje i podrška budućim i trenutnim studentima sa invaliditetom na visokoobrazovnim institucijama u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i olakšala njihova tranzicija iz obrazovnog sistema na tržište rada. Ciljevi projekta su:

  • da se identifikuju i analiziraju potrebe poslodavaca i studenata sa invaliditetom;
  • da se kreira web tool koji će koristiti studentima sa invaliditetom i poslodavcima zainteresovanim da zaposle osobe sa invaliditetom;
  • da se napravi portal koji će na nivou partnerskih zemalja povezivati poslodavce, osobe sa invaliditetom i osobe zadužene za razvoj obrazovnih programa za osobe sa invaliditetom;
  • da se sve zainteresovane strane putem seminara, radionica, informativnih brošura i/ili elektronskog materijala informišu o projektu i mogućnostima koje nudi;
  • da se nastavni kadar, poslodavci i studenti sa invaliditetom obuče o pravima i mogućnostima zapošljavanja OSI
  • da se ojača uloga karijernih centara pri univerzitetima i definišu uloge mentora
  • da se poslodavci informišu o prednostima zapošljavanja OSI
  • da se poveća svijest i motivišu poslodavci da uzmu učešća u tranziciji studenata sa invaliditetom ka tržištu rada i da se poveća zapošljavanje ove kategorije studenata.

Na projektu učestvuju 23 partnera, među kojima su Univerzitet Makedonija u Solunu (nosilac projekta), Univerzitet u Mariboru, Univerzitet u Varšavi, Univerzitet u Novom Sadu, Univerzitet Crne Gore, Univerzitet Donja Gorica, Udruženje studenata sa hendikepom (Beograd), Zavod za zapošljavanje Crne Gore i niz visokoobrazovnih institucija, javnih i privatnih ustanova i organizacija civilnog društva iz Grčke, Poljske, Njemačke, Slovenije, Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine. Projekat je finansiran u okviru programa Erasmus+ Evropske Komisije, a njegovo trajanje je 36 mjeseci.

Saradnici i donatori