Svjetski dan pasa vodiča

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore želi da informiše javnost i podijeli radost povodom 28. aprila, Svjetskog dana pasa vodiča. Osim već postojećih korisnika pasa vodiča/pomagača, ovu vrstu asistencije čekaju još 3 osobe s invaliditetom iz Crne Gore, koje se prošle ili započele proces procjene (ispunjenosti uslova i procjene potreba i obima potreba za ovom vrstom asistencije). Ovom prilikom želimo da se zahvalimo svim građanima i građankama, kao i brojnim kompanijama i donatorima, zbog velikog doprinosa njihovih donacija Programu za školovanje i dodjelu pasa vodiča/pomagača. Napominjemo da je Judo klub Koga iz Podgorice u saradnji sa UMHCG-om 21. aprila  organizovao humanitarni džudo turnir, sa ciljem prikupljanja sredstava za jednog psa vodiča/pomagača. Na održanom turmiru je prikupljeno 2. 062.00€ kao doprinos u nabavci psa.

Udruženje od 2007. sprovodi kampanju i aktivnost pod sloganom: „Budi i ti donator“ koja je usmjerena na javnost i građane/ke Crne Gore, i u tom cilju u većini gradova postavili smo kasice za pse vodiče/pomagače. U okviru ove aktivnosti Udruženje je u proteklom polugodišnjem periodu prikupilo 617. 49€.

Od prošle godine naš partner na programu je i MI „Goranović“ iz Nikšića.

Aktivnost programa za pse vodiče/pomagače je od 2011. godine proširena obukom za korišćenje bijelog štapa za dvoje učenika s invaliditetom. Za Marijanu Blažević, učenicu srednje muzičke škole, će se ovaj proces  nastaviti sredinom ove godine u saradnji sa Centrom za rehabilitaciju Silver iz Hrvatske.

Uskoro očekujujemo dolazak psa pomagača, čiji će se prenos na korisnika vršiti u septembru mjesecu u Zagrebu.

Servis ‘’Pas vodic ili pomagac’’ je prvi takav projekat u Crnoj Gori i jedan od prvih u regionu, a za taj projekat Udruženje mladih sa hendikepom je 2009. godine dobilo i nagradu Erste Fondacije. Udruženje je kako na nacionalnom, tako i na regionalnom i međunarodnom nivou prepoznato po programu: Pas kao vodič i/li pomagač. Članica smo Evropske federacije za pse vodiče i Udruženja rehabilitacijskih pasa Evrope, a u pogledu dodjele i školovanja pasa sarađujemo sa Centrom za rehabilitaciju Silver iz Zagreba.

Iskreno se nadamo da će ovaj program nastaviti sa kontinuiranim sprovođenjem, i da će se za njega omogućiti sistemska podrška, te da će dodjela pasa korisnicima iz Crne Gore postati praksa, a da će građani/ke kao i do sada prihvatati naše pse. Isto tako očekujemo da se više nikada neće ponavljati nedozvoljena ponašanja prema korisnicima pasa, te da će se poštovati njihova zakonom garantovana prava.
Napomena: U okviru Programa za servise podrške od aprila 2006. godine Udruženje sprovodi Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča/pomagača.  Program servisa podrške zasnovan je na cilju ostvarivanja veće mobilnosti i samostalnosti mladih i osoba s invaliditetom. U sklopu aktivnosti sprovedenih Programom za školovanje i dodjelu pasa vodiča/pomagača korisnicima/cama iz Crne Gore su dodijeljena dva psa vodiča i jedan pas pomagač.

Saradnici i donatori