Studijska posjeta zaposlenih UMHCG Tirani

Studijska posjeta zaposlenih Udruženja mladih sa hendikepom Tirani

U okviru projekta U kontaktu (In Touch) koji Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), kao partner, realizuje u saradnji sa: Asocijacijom ABiCi (Associazione ABiCi)Informativnim centrom za osobe sa invaliditetom Lotos, NVO Bez barijera (alb. Pertej barrierave (BBA), engl. Beyond barriers), Aktivnom zonom (Active zone outdoor (AZO)) Srednja zemlja (Terra di mezzo (TDM)), zaposleni u UMHCG, Milena Kovačević i Milovan Marković, imali su priliku da borave u Studijskoj posjeti Tirani.

Riječ je, naime, o aktivnosti predviđenoj ovim projektom, koji ima za cilj da unese inovacije u neformalnom obrazovanju i veći kvalitet učenja u radu za mlade s invaliditetom.

Odmah po dolasku u Tiranu, prvog dana, u popodnevnim časovima, organizovan je kratki susret učesnica/ka ove Studijske posjete, poslije kojeg se krenulo u prvi obilazak (užeg) centra glavnog grada Albanije.

Drugi dan započeo je posjetom Društveno-socijalnom centru Te Kendrojme Se Bašku (Te Kendrojme Se Bashku), koji se nalazi u kvartu Kombinat.

Tokom obilaska Centra, najvišu pažnju učesnica/ka, definitivno, privukao je umjetnički kutak u kojem mladi ljudi i djeca s invaliditetom, uz podršku tima stručnjakinja/a (psihologa, terapeuta i svojih nastavnika), imaju priliku razvijati i testirati svoju kreativnost, proizvodnjom ukrasnih predmeta za lokalno tržište.

„Ovdje naši dječaci i djevojčice ne uče samo dekorativne tehnike, već i vještine i znanja koje će im koristiti za lični i profesionalni život“, objasnila je Persida Žapaj (Persida Zhapaj), terapeutkinja ovog Centra.

Njihove kreacije, nastavlja dalje Žapaj, često su i povod organizacije brojnih izložbi i umjetničkih kolonija koje podržava, a jako često i organizuje, Grad Tirana.

Nakon toga mješovita grupa, sastavljena od učesnica/ka iz Italije, Malte, Kipra, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, obišla je socijalni biznis centar JAPS (YAPS).

Ovo preduzeće godinama zapošljava na stotine mladih s invaliditetom, kao i pripadnice/ke romske i egipćanske manjine, naglasio je na početku njegov izvršni direktor Arben Šamija (Arben Shamija).

„Naši zaposleni su, uglavnom, angažovani u sektoru špedicije i održavanja objekata, a među korisnicima naših usluga su i Koka kola (Coca Cola), sve ambasade i diplomatska predstavništva stranih zemalja, sa sjedištem u Tirani, kao i sama Opština Tirana“, istakao je, s ponosom, Arben Šamija.

Prihod od poslova i usluga JAPS-a (YAPS), pojasnio je on, pored isplate zarada zaposlenima, većinom se koristi u dobrotvorne svrhe i akcije, namijenjene ugroženim i diskriminisanim grupama u ovoj zemlji.

Razlog zbog kojeg, godinama, opstaju na tržištu nije samo taj što podržavaju inkluziju mladih s invaliditetom, već, naglašava Šamija, prije svega, zbog kvalitetne usluge koju klijentima pružaju ti mladi ljudi.

Na taj način su, zaključuje on, uspjeli da se suprotstave stigmatizirajuće-diskriminatornim narativima, kako prema mladim Romima, tako i prema mladim OSI u prijestonom gradu Albanije.

Drugi dan Studijske posjete zaključen je sastankom sa predstavnicima Nacionalne uprave za gluve Albanije (ANAD). Na njemu je bilo riječi o inovativnim rješenjima inkluzije OSI, ali i stanju i poštovanju ljudskih prava osoba s oštećenjem sluha u Albaniji. Tu su učesnice/i, između ostalog, imali priliku i da se informišu o radu ove organizacije, kao i o tome koliko prevodilaca znakovnog jezika ima u ovoj zemlji, na koji način funkcionišu i kako su organizovani, te i koliko, uopšte, institucije, angažujući ih, čine pristupačnim svoj rad i informacije za osobe s oštećenjem sluha.

 

Treći dan otvoren je Konferencijom: Inkluzija i osnaživanje osoba s invaliditetom, koju je organizovao domaćin, NVO Bez barijera (Beyond Barriers). Njoj su, pored učesnica/ka Studijske posjete, prisustvovale/i i predstavnice/i Grada TiraneNacionalne agencije za mlade pri Ministarstvu omladine i djece ove države, te brojne zainteresovane organizacije civilnog društva (OCD) iz Tirane.

Konferencija je nastavljena Mini sajmom nevladinih organizacija, na kom su učesnice/i prezentovali rad i materijale svojih organizacija (brošure, priručnike, studije), te imali priliku da se, međusobno, povežu i razmijene iskustva sa lokalnim OCD iz Albanije.

Po završetku Konferencije, u prostorijama NVO Bez barijera (Beyond Barriers), upriličen je i sastanak s Anom Derviši (Anom Dervishi), izvršnom direktoricom ove organizacije i Ismailom Endrekom (Ismailom Ndrekom) izvršnim direktorom Asocijacije para-tetraplegičara Albanije.

Četvrtog, ujedno i poslednjeg, dana ove Studijske posjete učesnice/i su razgledale/i Specijalnu školu Luiđ Gurakuki (Luigj Gurakuqi), koju pohađa 127 polaznika/ca, djece s invaliditetom, starosti od šest do 18 godina. Ana Derviši, izvršna dirketorica NVO Bez barijera (Beyond barriers)  učesnicama/ima je predstavila i projekat koji je ova organizacija, u dvorištu ove škole, realizovala. U pitanju je plastenik, (tzv. Green house), koji je izgrađen za potrebe škole. Prema njenim riječima, ovaj koncept je postao pravi obrazovni prostor, u kojem učenici ove Specijalne škole stiču vještine ne samo u hortikulturi i baštovanstvu, već i socijalne. Pored toga, navela je Derviši, rad učenika, dodatno, doprinio je i zbližavanju učenika i profesora jer ga djeca, jako često, koriste i za vannastavne aktivnosti.

Ova Studijska posjeta, koja je okupila predstavnice/ke tri države EU (Italije, Malte i Kipra) i dvije Zapadnog Balkana (Bosne i Hercegovine i Crne Gore), okončana je susretom s predstavnicima Nacionalnog omladinskog kongresa Albanije.

Projekat je finansiran od strane Evropske edukativne i kulturne izvršne agencije (European Education and Culture Executive Agency (EACEA)) – čija implementacija je započela 1. januara 2023.

Pripremio: Milovan Marković

Saradnici i donatori