Smjernice za ostvarivanje prava na portalu DisabilityINFO

UMHCG od 2003. godine pruža besplatno pravno savjetovalište svim osobama s invaliditetom i njihovim porodicama, bez obzira na vrstu invaliditeta i godine starosti. Radi unapređenja pružanja pravnih informacija i savjeta 2015. godine smo pokrenuli on-line pravno savjetovalište putem portala DisabilityINFO, kako bi pravni savjeti i informacije bile dostupne većem broju ljudi.

Najčešća pitanja koja su osobe s invaliditetom i članovi njihovih porodica upućivali putem on-line pravnog savjetovališta su se ticala kompenzatornih prava po osnovu invaliditeta, kao što su njega i pomoć, lična invalidnina, povlastice na putovanje, troškovi prevoza za djecu s invaliditetom, zatim  beneficija za članove porodica OSI i zaštitu od diskriminacije s aspekta procedura za njihovo ostvarivanje.

Time se pokazala velika potreba za dostupnošću ovih informacija još velikom broju osoba, kao i neophodnost njihove dostupnosti u svakom momentu, na ćemu će u narednom periodu i raditi UMHCG uz podršku Telenor Fondacije.

Ovo znači da smo započeli aktivnosti izrade objašnjenja procedura i postupka za ostvarivanje prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja OSI, drugostepenog upravnog postupka i upravnog spora, koje ćemo postepeno objavljivati na portalu, čime ćemo omogućiti njihovu dostupnost velikom broju osoba i koje nijesu direktni korisnici usluga UMHCG.

Korisnici do procedura mogu doći posredstvom banera Kako do prava? koji se nalazi u gornjem desnom uglu, potom “otvaranjem” teksta pomoću linka, i preuzimanjem vordovog dokumenta (docx) ispod uvodnog dijela teksta.

Saradnici i donatori