SMART START – Rentiranje kombi vozila

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore se posredstvom projekta „Smart Start – Održivi uticaj civilnog društva kroz socijalno preduzetništvo i inovacije u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji i Turskoj“, uključilo u proces započinjanja socijalnog preduzetništva. Pomenuti projekat u Crnoj Gori realizuje Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj, a finansiran je od strane Evropske unije. U okviru ovog projekta učesnici/ce su imali pet seminara u cilju upoznavanja sa načinom pisanja i strukturom Biznis plana. Tim UMHCG-a je u martu intenzivno radio na izradi Biznis plana, čija se Biznis ideja odnosi na rentiranje pristupačnih kombi vozila za OSI.

Naša Biznis ideja se ogleda u proširivanju postojeće usluge rentiranja kombi vozila, kroz njihovo opremanje i tehničko i tehnološko unapređenje, u cilju održivosti usluge, bilo da tu uslugu potrošači/korisnici naručuju samostalno i/li posredstvom drugih pojedinaca i organizacija, turističkih i drugih organizacija i udruženja, raznih agencija i sl. S obzirom na to da u Crnoj Gori ne postoji pristupačno vozilo za osobe s invaliditetom koje se koristi u javnom saobraćaju, osim autobusa u gradskom prevozu Tivta i Herceg Novog koji saobraćaju na nekim linijama, kao i to da generalno privatni prevoznici ne prepoznaju isplativost ulaganja u ovaj vid prevoza, vjerujemo da ćemo osnivanjem socijalnog preduzeća doprinijeti povećanju broja korisnika/ca, a samim tim i njihovoj samostalnosti, ali i održivosti ovog servisa koji UMHCG za svoje zaposlene i korisnike usluga pruža potpuno besplatno još od 2008. godine.

Period realizacije granta će trajati 16 mjeseci, počevši od novembra 2017.

Saradnici i donatori