Slučaj Danijele Vušurović

Danas 05. septemra, se u prostorijama Osnovnog Suda u Nikšiću odvijalo treće po redu ročište, a po tužbi Danijele Vušurović protiv Opštine Nikšić, zbog diskriminacije kojoj je bila izložena. Kako smo obaviješteni roščšte je odloženo za 31 septembar, zbog dodatnog vještačenja.

Povodom toga i svih događaja koji su pratili slučaj g-đe Vušurović, želimo saopštiti sljedeće:

Naime, podsjećamo javnost, da se pred Osnovnim sudom u Nikšiću odvija proces po tužbi Danijele Vušurović, osobe s invaliditetom, korisnice invalidskih kolica, protiv Opštine Nikšić, a zbog diskriminacije kojoj jebila izložena u oktobru mjesecu prošle godine. 06. aprila tekuće godine je održano prvo ročište (saslušanje svjedoka) kojem tužilja, zbog nepristupačnosti zgrade Suda, nije mogla prisustvovati. Tog dana se Danijela Vušurović našla u paradoksalnoj situaciji, jer je zbog učinjene joj diskriminacije došla da se bori za pravdu u instituciji koja je dijeli građanima, a ta je institucija, kršila isti zakon zbog kojeg je Danijela prethodno tužila Opštinu.

UMHCG, je 09. aprila uputilo predsjedniku Osnovnog suda g-dinu Perišiću, dopis da se riješi problem nepristupačnosti, kako bi institucija u kojoj se ostvaruje sudska zaštita i zadovoljava pravda bila jednako dostupna svim građanima, pa samim tim i osobama s invaliditetom, čija je ravnopravnost već duži niz godina garantovana nizom zakonskih propisa.

Na osnovu našeg zahtjeva, Sud je u najkraćem roku pokrenuo konkretne radnje za omogućavanje nesmetanog pristupa osobama s invaliditetom zgradi Suda, time što je sačinjeno idejno rješenje, izvođački projekat, te se pristupilo izvođenju radova u cilju adekvatnog prilagođavanja zgrade. Time je sud iskazao dobru volju u ispunjenju svoje obaveze, međutim do potpune pristupačnosti je neophodno sagraditi lift, koji bi omogućio pristup svim spratovima zdrage. Radovi povodom prilagođavanja Opštine i Suda su izvedeni, neposredno prije prvog/drugog ročišta, iako je time samo učinjena pristupačnost jednog dijela, i to na sporednim ulazima ovih institucija, gdje osobe s invaliditetom do viših spratova i dalje dijele nepremostive stepenice. Naime, zakon propisuje da svaki dio unutrašnjosti, službenih i drugih prostorija u nekoj ustanovi mora biti apsolutno prilagođen osobama s invaliditetom. Ovo napominjemo, jer je nebrojeno puta, na adresu Udruženja stizao komentar, da treba da budemo zadovoljni učinjenim, jer smo dobili traženo, „zgrada Suda i Opštine su zbog Danijele učinjene pristupačnim“. Želimo napomenuti da mi nijednog trenutka nijesmo tražili, niti Opštini Nikšić, niti Osnovnom sudu da nama ili Danijeli učine zgradu pristupačnom, već da izvrše svoju zakonsku obavezu i omoguće nesmetan prilaz i ravnopravan tretman svih osoba s invaliditetom. Apsolutno i uvijek smo se služili samo pravno dozvoljenim sredstvima, jedino tražeći da institucije koje treba da sprovode zakone to i učine. Borili smo se istinski i u cjelosti radili svoj posao, a ne polovično i površno kao institucije koje treba da sprovode i poštuju zakone. Nijednog trenutka nijesmo vršili pritisak, niti na službenike i namještenike Opštine, niti Suda, o tome kakva će odluka biti donesena, i koji će ishod biti, Iako su oni koji su zaduženi da dijele pravdu, čitavo vrijeme pokušavali da nagovore tužilju da svoj tužbeni zahtjev od 5. 000€ obezvrijedi. Sudska praksa je u visini tužbenog zahtjeva niža kada su u pitanju tjelesne i duševne povrede, koje nijesu posljedica diskriminacije, nego u slučajevima kad su iste posljedica diskriminacije. Dakle, u ovom slučaju je tužbeni zahtjev viši, upravo zbog toga što su povrede nastale kao posljedica diskriminacije.

Ostajemo iznenađeni i zatečeni činjenicom da se i nakon što su prikupljeni svi dokazi, i nakon što je saslušana tužilja i svjedoci, pokušava izbrisati diskriminacija koja je učinjena, ne raspravljajući o njoj već samo i jedino o tužbenom zahtjevu, i njegovoj visini, zbog čega se i današnje ročište odložilo, radi dodatnog vještaćenja i utvrđivanja nanesenih fizičkih i duševnih bolova Danijeli.

Napominjemo da se više puta u toku ovog procesa, u zgradi Suda mogla čuti usmena potvrda o učinjenoj diskriminaciji nad Danijelom, te da je Opština, odnosno njena pravna zastupnica priznala  istu. Shodno navedenom, jedini i dovoljan Danijelin argument je ovo, a sud je taj koji treba donijeti odluku kolika treba biti ošteta s obzirom na diskriminaciju, i s obzirom na zadobijene fizičke i duševne povrede, koje su posljedica iste.

Na kraju želimo da naglasimo da ćemo nastaviti da podržavamo sve osobe s invaliditetom na njihovom putu do pravde i poštovanja ljudskih prava, iako je na tom putu veliki broj sistemskih, praktičnih, društvenih i prepreka koje nosimo u sebi; ne poštujući prava i sopstene vrijednosti i vrijednosti i prava ljudi koji nas okružuju.

Saradnici i donatori