Škola ljudskih prava osoba s invaliditetom

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore raspisuje OGLAS za polaznike I generacije

 

ŠKOLE O LJUDSKIM PRAVIMA OSOBA S INVALIDITETOM

 

Škola traje dva mjeseca. Nastava će se izvoditi dva puta sedmično, u trajanju od dva sata. Škola se realizuje u okviru projekta Monitoring i edukacija o pravima osoba s invaliditetom koji je finansiran od strane Evropske unije posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori.

Škola o ljudskim pravima osoba s invaliditetom  pruža teorijsko i praktično znanje o konceptu ljudskih prava, s posebnim akcentom na prava osoba s invaliditetom. U okviru škole polaznici će biti u mogućnosti da iznesu svoje stavove kroz eseje i diskusije sa stručnim predavačima.

Nakon završene Škole učesnici dobijaju sertifikat, uz uslov da su pohađali najmanje 80% programa.

Pravo učešća imaju kandidati koji žele da nauče više o osobama s invaliditetom i njihovim pravima. Kandidati su dobrodošli bez obzira na bilo koje lično svojstvo (pol, nacionalnost, godine, vjeroispovijest ili bilo koja uvjerenja).

Zainteresovani kandidati/kinje mogu poslati motivaciono pismo sa kraćom biografijom najkasnije do 31. decembra 2010. godine, na adresu:

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore

(za “Školu o ljudskim pravima osoba s invaliditetom”)

Vlada Ćetkovića “Zgrada Šajo” IV/I/125, 81 000 Podgorica

Tel/Fax: 020 / 265-650

E-mail: umhcg@t-com.me

www.umhcg.org

Saradnici i donatori