Simulacija – Budimo ravnopravni

Obavještavamo javnost da je Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u saradnji sa Studentskim vijećem Pravnog fakulteta Univerziteta Crne |Gore u ponedjeljak, 08. aprila 2013.god. u 12h, u holu Pravnog fakulteta organizovalo simulaciju pod nazivom „Budimo ravnopravni“. Cilj ove aktivnosti je bio da se studenti bez invaliditeta upoznaju sa svakodnevnim funkcionisanjem, mogućnostima i preprekama sa kojim se susrijeću studenti s invaliditetom.

Oko 30 učesnika je, nakon demonstracije i objašnjenja od strane aktivnih predstavnika UMHCG-a: Andrije Samardžića, Dragana Tepavčevića i Miroslave-Mime Ivanović, imalo priliku da se oproba u: kretanju s bijelim štapom s povezom preko očiju, simulaciji kretanja uz pomoć psa vodiča, korišćenju kolica i radu na računaru uz pomoć govornog programa. Učesnici su koristili asistivne tehnologije i pomagala, koja najčešće koriste osobe s invaliditetom. Učesnici su, govoreći o svojim utiscima, istakli da im je tokom simulacije bilo vrlo interesantno i neobično, ali i da su po prvi put uvidjeli da sasvim „beznačajne“ prepreke (npr.stepenica visoka 2cm na ulazu u Pravni fakultet) mogu biti skoro nepremostive barijere.

Studenti bez invaliditeta su istakli da bi u buduće trebalo organizovati još sličnih aktivnosti u cilju što boljeg upoznavanja sa mogućnostima, pravima i barijerama s kojima se susrijeću osobe s invaliditetom.

Ova aktivnost svakako ima za cilj podizanje svijesti kod studenata bez invaliditeta o pravima i položaju studenata s invaliditetom, a posebno postizanju većeg stepena kolegijalnosti i smanjenju, odnosno uklanjanju predrasuda kod vršnjaka bez invaliditeta.

UMHCG je ranije ovu aktivnost realizovao sa univerzitetskim profesorima i nastaviće u sferi obrazovanja i dalje da realizuje slične aktivnosti.

Fotografije sa događaja možete pogledati ovdje

Saradnici i donatori