Savjet za brigu o licima s invaliditetom-saopštenje za javnost

Obavještavamo javnost da su se, dana 02. aprila 2013. godine, dolje potpisani članovi Savjeta za brigu o licima s invaliditetom obratili Ministru rada i socijalnog staranja, odnosno Predsjedniku Savjeta, g-dinu Predragu Boškoviću, sa inicijativom za zakazivanje sjednice Savjeta.

U zahtjevu koji je poslat Predsjedniku Savjeta se članovi pozivaju na Poslovnik o radu Savjeta za brigu o licima s invaliditetom (član 5, stav 2), kojim je definisana obaveza zakazivanja jedne sjednice Savjeta u periodu od tri mjeseca. Od održavanja poslednje sjednice prošlo je skoro 5 mjeseci.

Osim što se na način neredovnog održavanja sjednica gubi na značaju i aktuelnosti mnogih tema i pitanja od značaja za osobe s invaliditetom, to postojanje cijelog Savjeta gubi potpuni smisao. Postojanje na papiru još jednog tijela koje će se sastajati po dosadašnjoj praksi odaje utisak nezainteresovanosti i nedavanja na značaju pitanja koja se odnose na prava osoba s invaliditetom, kroz jedino Vladino tijelo koje je formirano u tom cilju.

Pored toga dosadašnja praksa na samim sjednicama, kroz ponavljanje dnevnog reda u dijelu koji se odnosi na implementaciju Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, i stanje pristupačnosti u praksi u oblastima: obrazovanja, zdravstva, zapošljavanja, socijalne zaštite i pravde, poslednje dvije sjednice Savjeta (iz juna i novembra mjeseca prošle godine) dodatno omalovažava i obezvrednjuje istinsko zalaganje za ostvarivanje zakonom garantovanih prava osoba s invaliditetom u praksi.

Dodatno jako čudi i zabrinjava činjenica da je bez mišljenja i razmatranja na sjednici Savjeta u martu mjesecu 2013. godine, Vlada usvojila Informaciju o sprovođenju Akcionog plana Strategije za integraciju osoba s invaliditetom za 2012. godinu, iako su članovi Radne grupe ispred NVO sektora, zaduženi za pripremanje Informacije tražili da ista bude razmatrana na sjednici Savjeta.

Pored toga je jako aktuelno pitanje pisanja I Nacionalnog izvještaja o sprovođenju Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom, kojim koordinira Ministarstvo rada i socijalnog staranja, a zbog koga su se još u januaru mjesecu obratile organizacije osoba s invaliditetom. S obzirom da prethodno navedeno predstavlja i čini zadatke Savjeta, a cilju što hitnijeg razmatranja i rješavanja mnogih pitanja koja su u direktnoj nadležnosti Savjeta, tri člana Savjeta (što predstavlja dovoljan broj o Poslovniku o radu Savjeta, da bi Predsjednik tog tijela u roku od 7 dana zaklazao sjednicu) su se pismom obratili g-dinu Boškoviću.

Članovi Savjeta za brigu o licima sa invaliditetom

Marina Vujačić, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore

Milenko Vojičić, Udruženje PLEGIJE Nikšić

Amka Đurišić, Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju ,,STAZE“

Saradnici i donatori