Sastanak sa Potpredsjednikom Vlade Crne Gore i Ministrom za informaciono društvo i telekomunikacije prof. dr Vujicom Lazovićem

Izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, Marina Vujačić sastala se danas u prostorijama Vlade sa Potpredsjednikom Vlade i ministrom za informaciono društvo i telekomunikacije, prof. dr Vujicom Lazovićem.

Na sastanku je izraženo zadovoljstvo dosadašnjom uspješnom saradnjom koja je uspostavljena između Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore i Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije, u realizaciji nekoliko značajnih projekata.

Poseban osvrt dat je na realizaciju projekata „ECDL i za mene“, koji je podrazumijevao informatičku obuku za osobe s invaliditetom i zajednički je konstatovano da bi bilo izuzetno značajno da se ovaj projekat nastavi i u ovoj godini. Takođe, značajan akcenat je stavljen na nabavku softvera za osobe oštećenog vida kako bi se i ovoj kategoriji osoba s invaliditetom omogućilo pohađanje ECDL kursa u narednoj fazi.

Posebno je apostrofiran značaj informatičke opreme koju je Ministarstvo, kroz projekat „ Nacionalni PC program“ doniralo ovom, ali i drugim Udruženjima koja okupljaju osobe sa invaliditetom, za njihov rad.

Takođe, analiziran je rad na Portalu za osobe s invaliditetomwww.disabilityinfo.me , kao veoma značajnom projektu namijenjenom ovoj kategoriji naših građana.

Direktorica UMHCG, Marina Vujačić izrazila je zahvalnost za napore koje Ministarstvo čini na planu promocije informacionog društva među osobama s invaliditetom, što je za njih od velikog značaja.

Potpredsjednik Lazović je iskazao spremnost da se saradnja Ministarstva i UMHCG u narednom periodu nastavi. U tom smislu, zaključeno je da će Ministarstvo, u komunikaciji sa Udruženjem, do kraja godine realizovati još nekoliko projekata namijenjenih osobama s invaliditetom, sa ciljem povećanja digitalne pismenosti, odnosno informatičke edukovanosti.

Osim navedenog na sastanku se govorilo i o drugim ključnim temama za osobe s invaliditetom, prije svega, akcenat je stavljen na obavezno poštovanje propisa,  koje je država Crna Gora usvojila, a tiču se ostvarivanja i poštovanja ljudskih prava osoba s invaliditetom.

Saradnici i donatori