Sastanak sa Ministrom unutrašnjih poslova g-dinom Raškom Konjevićem

Na inicijativu UMHCG 06. februara u kabinetu Ministra unutrašnjih poslova održan je sastanak između predstavnika Udruženja i Ministarstva unutrašnjih poslova. Sastanku su prisustvovali Izvršna direktorica UMHCg-a Marina Vujačić i Predsjednik Skupštine UMHCG-a Goran Macanović i Ministar g-din Raško Konjević.

U proteklom periodu Udruženje se dva puta obratilo nadležnom Ministru u cilju uspostavljanja konkretnije saradnje , posebno u dijelu ostvarivanja prava osoba s invaliditetom, koja su u nadležnosti ovog ministarstva. Nerijetko se na našu adresu obraćaju osobe s invaliditetom, prvenstveno korisnici invalidskih kolica i osobe oštećenog vida zbog problema na koje nailaze prilikom sređivanja ličnih dokumenata. Neki od tih problema su prouzrokovani nepristupačnošću prostorija MUP-a, bilo lokalnih podružnica ili zdrage Ministarstva. Međutim, pored toga vrlo često je izražen i problem nerazumijevanja i diskriminacije od strane službenika sa kojima se dolazi u kontakt. Nerijetko osobe osštećenog vida bivaju diskriminisane i omalovažene na vrlo grub način. Na različite probleme, ali sa istim posljedicama se susrijeću osobe oštećenog sluha.

S druge strane sam problem nepristupačnosti predstavlja najočigledniji primjer diskriminacije osoba s invaliditetom, što je bila naša druga inicijativa, odnosno zahtjev u cilju poštovanja zakonske regulative u toj oblasti.

Upravo je prethodno navedeno bio povod razgovora u kojem su se obje strane usaglasile da u ovoj oblasti treba još dosta raditi, a posebno poštovati dobru zakonsku regulativu i raditi na sistemskom rješavanju onih prava koja do sada nijesu definisana. (npr. Izmjenama Zakona o ličnoj karti definisati faksimil kao regularan potpis osoba oštećenog vida). Ministar je takođe naglasio da u oblasti pristupačnosti treba intezivirati aktivnosti i posebno poštovati standarde pristupačnosti kada su u pitanju novoizgrađeni objekti. Takođe je naveo da je u nekim objektima starije konstrukcije i arhitektonske uređenosti nemoguće ispoštovati zakonsku obavezu. Međutim Goran Macanović je predložio da sve državne institucije angažuju arhitekte koje će izraditi idejno rješenje na osnovu kojeg će se imati konkretni i činjenično zasnovani podaci i informacije.

Predstavnici obje strane su se složili da je najophodnije i najprioritetnije raditi na promjeni stanja svijesti kod naših građana/ki i da je ovo samo inicijalni sastanak, te da ubuduće saradnja treba biti češća, jednako konstruktivna i naravno uz inicijativu obje strane.

Saradnici i donatori