Sastanak sa Ministrom saobraćaja i pomorstva Ivanom Brajovićem

16.10.2013-005-1Na inicijativu UMHCG održan je sastanak naših predstavnika sa Ministrom saobraćaja i pomorstva gospodinom Brajovićem i njegovim saradnicima. Povod sastanka je bila namjera i cilj UMHCG da se između našeg Udruženja i resora Ministra Brajovića uspostavi saradnja na konkretnim aktivnostima koje realizuje Udruženje, prvenstveno dostupnog prevoza.

Aktivnost dostupnog prevoza UMHCG sprovodi od 2008. godine, nabavkom dostupnog kombi vozila, jedinog te vrste na teritoriji Glavnog grada i dugo vremena jedinog na teritoriji cijele Crne Gore. Ova aktivnost je prvenstveno namijenjena studentima s invaliditetom, međutim, usluge prevoza pružamo i svim drugim osobama s invaliditetom  koji nam se obrate. Za ovu aktivnost UMHCG do sada nije imao nikakvu podršku od strane šire lokalne i društvene zajednice i državnih organa, osim projektne podrške od strane naših donatora.

Ministru Brajoviću smo predočili konkretne probleme sa kojima se suočavamo u implementaciji dostupnog prevoza, prije svega posljedicama koje trpe studenti s invaliditetom zbog nemogucnosti da im kombi bude na raspolaganju 12h u toku dana, koliko je njima često i potrebno, a sve usljed nedovoljne finansijske podrške i sredstava.

Ministar Brajović je pokazao razumijevanje i spremnost na saradnju i zalaganje za konkretnu podršku Udruženju koja će se ugledati u pronalaženju najboljeg i najadekvatnijeg modela da se izdvoje određena sredstva u budžetu za 2014.godinu, za ovu aktivnost koju Udruženje implementira ne samo za svoje članove i korisnike usluge već sve osobe s invaliditetom koje nam se obrate.

Saradnici i donatori