SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: UMHCG razvilo nove usluge za djecu i njihove porodice i mlade osobe s invaliditetom

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, uz podršku Unicef-a, započelo je aktivnost pružanja psihosocijalne i pravne podrške, kao i aktivnosti podrške u zajednici usmjerene, prije svega, na informisanje i lični razvoj za djecu i mlade s invaliditetom i članove njihovih porodica.

„Djeca sa smetnjama u razvoju imaju jednaka prava kao i sva druga. Naša je obaveza da stvaramo mogućnosti da ih ostvare u svim situacijama uključujući i krizne poput ove s koronavirusom. UNICEF podržava inicijativu Udruženja mladih s hendikepom Crne Gore sa ciljem daljeg napretka na putu ka društvu jednakih mogućnosti za svako dijete“, poručuje šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Osama Kogali

Imajući u vidu novonastalu situaciju izazvanu pandemijom koronavirusa, UMHCG je razvilo Platformu vrsnjackapodrska.me u okviru koje se pruža podrška različitim ciljnim grupama, koje su sada u posebnom riziku, u cilju povećanja mogućnosti za otpornost na COVID 19 među djecom i omladinom s invaliditetom i njihovih porodicama. 
„Osobe s invaliditetom, posebno neke kategorije, koje teže i u redovnim uslovima dolaze do usluga, uključujući i djecu, nijesu samo pogođene novim koronavirusom zbog rizika obolijevanja, već možda i više zbog posljedica koje on izaziva na uslove i standard života, te na očuvanje mentalnog zdravlja. U uslovima kakvi su trenutni, izazvani novim koronavirusom, pitanje je dosadašnjih praksi i brojnih prepreka s kojima se OSI svakodnevno susrijeću. Zato ni u ovoj situaciji ne smiju biti prepuštene sebi“, ističe Marina Vujačič iz UMHCG.

U okviru pravne podrške, osim pružanja pravnih informacija i savjeta, porodice djece i mladih s invaliditetom u prilici su da dobiju pravne savjete tokom svakog radnog dana u nedjelji (ponedeljak – petak), i biće pravno zastupani, ukoliko to bude potrebno, pred institucijama, posredstvom pravnog tima UMHCG. Tako su do 27. aprila pružena 92 savjeta o različitim pravnim stvarima za 58 korisnika, odnosno članova njihovih porodica, dok je preko 30 korisnika izrazilo potrebu za psihološkom podrškom. 
Aktivnosti pravnih i psihosocijalnih savjeta, i pravnog zastupanja, kada je to potrebno i svrsishodno, pružaće se i na postojećoj platformi: poziv, poruka, čat, video poziv, dok će se aktivnosti ličnog razvoja i informisanja, sprovoditi putem različitih materijala koji su dostupni na platformi, uključujući i različite onlajn edukacije, ali i kroz neposredan rad stručnog kadra, kroz onlajn metode i mehanizme. 

Na platformi, koja je pristupačna i čitačima ekrana koje koriste osobe s oštećennjem vida, su pored osnovnih informacija o koronavirusu, medicinskim karakteristikama, mjerama prevencije, dostupni i zanimljivi materijali kako da se djeca s invaliditetom, osobe s invaliditetom i njihove porodice nose sa situacijom tokom epidemije koronavirusa, kao i činjenice i mitovi o koronavirusu. Platforma se svakodnevno ažurira s novim materijalima i informacijama koje su od značaja u trenutnoj situaciji, ne samo s aspekta zaštite od novog koronavirusa, nego i očuvanja mentalnog zdravlja i razvoja ličnosti djeteta i mladih OSI.  
Aktivnosti podrške, takođe, uključuju i razmjenu informacija o tome kako roditelji da kvalitetno provode vrijeme sa svojom djecom s invaliditetom, kao i koje metode i sredstva mogu koristiti osobe s invaliditetom prilikom rada od kuće, savjete kako da brinu o svom mentalnom zdravlju, gdje ciljnu grupu upoznajemo s psihološkim aspektom mjera prevencije širenja COVID-19 kroz načine kako mogu sami sebi pomoći tokom fizičkog distanciranja, karantina i izolacije. 

Svi kojima je potrebna podrška UMHCG mogu kontaktirati putem čat opcije, koja se nalazi u donjem lijevom uglu platforme (ikonica vidljiva na svim uređajima: kompjuter, tablet, mobilni telefon). U okviru čata postoji i mogućnost zahtjeva za video pozivom pa je u slučaju da su korisnici zainteresovani za ovaj vid komunikacije to potrebno naglasiti prilikom javljanja u poruci na čatu.  
Pored toga, platforma je mjesto gde se može promovisati stvaralački potencijal djece: npr. slike, poezija, pjesma, recitacija itd.
Ove aktivnosti dio su projekta Mladi zajedno za promjene (Youth together for change) koji UMHCG realizuje uz finansijsku podršku predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori.

 

Napomena: Slika je preuzeta sa sajta UNICEF-a

Saradnici i donatori