Saopštenje za javnost: UMHCG i CRNVO započeli realizaciju projekta “Umrežavanjem do boljeg rada”

Postojeći zakonski i institucionalni okvir za ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava osoba s invaliditetom ne odgovara standardima, niti zahtjevima vladavine prava i izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom.

Ključni crnogorski propisi koji regulišu pitanja i prava OSI ne prate međunarodne standarde, a posebno Konvenciju UN o pravima osoba sa invaliditetom i evropske politike. Tako brojni propisi, strategijski dokumenti i planovi ne prate realno stanje i zahtjeve OSI, niti imaju izdvojena finansijska sredstva za njihovu realizaciju. Iako pregovaračka poglavlja 19 i 23, odnosno dokumenti kojima preuzimamo standarde EU u oblastima temeljnih prava i socijalne politike i zapošljavanja, sadrže set mjera za OSI, njihova realizacija još uvijek ne dovodi do suštinskih promjena, odnosno izjednačavanja mogućnosti za OSI, prvenstveno zbog neshvatanja koncepta ljudskih prava OSI od strane institucija zaduženih za ljudska prava, odnosno socijalnu politiku i neuključivanja OSI u ranoj fazi planiranja i pripreme politika. Uzročnik takvog stanja je, između ostalog, i to što se propisi (zakoni, strategije) iz ove oblasti usvajaju bez prethodnih analiza i procjene kapaciteta države da ih sprovede.

Zbog svega navedenog, a posebno zbog potrebe jačanja kapaciteta organizacija osoba s invaliditetom za adekvatan monitoring i uticaj na planiranje i sprovođenje politika koje se tiču OSI, UMHCG i CRNVO će u narednih 18 mjeseci, kroz realizaciju projekta „Umrežavanjem do boljeg rada“ raditi na uspostavljanju mreže organizacija osoba s invaliditetom koja će pratiti sprovođenje nacionalnih strategijskih dokumenata, i ujedno jačati kapacitete nacionalnih i lokalnih organizacija, kroz program obuka, kako bi i same mogle uticati na unapređenje kvaliteta života i položaja OSI u Crnoj Gori.

Iako se često sprovode istraživanja javnog mnjenja o percepciji diskriminacije vrlo rijetko se ova istraživanja sprovode među samim osobama s invaliditetom. Upravo zbog toga imamo rezultate percepcije javnosti, ali ne i iskustava samih osoba s invaliditetom o diskriminaciji i pojavama kršenja ljudskih prava. Samim tim, djelovanje institucija je nedjelotvorno i rijetko dovodi do smanjenja diskriminacije, posebno imajući u vidu da su upravo institucije najčešće najveći diskriminatori osoba s invaliditetom. Zbog toga će fokus ovog projekta biti i na praćenju sprovođenja Strategije za zaštitu od diskriminacije osoba s invaliditeom i promociju jednakosti, između ostalog, i kroz sprovođenje istraživanja među OSI.

Realizaciju projekta će pratiti i značajna medijska kampanja koja uključuje vizuelne sadržaje, otvorene forume i diskusije, kroz između ostalog, podršku i nacionalnog javnog servisa – RTCG, kao saradnika u projektu.

UMHCG je prepoznalo značaj učešća CRNVO-a, kao partnera u projektu, upravo zbog njegove uloge u jačanju kapaciteta NVO u Crnoj Gori i razvijenog trenerskog tima koji može pružiti adekvatnu podršku u programima jačanja kapaciteta članica Mreže OOSI, a u cilju upoznavanja i praćenja evropskih standarda u ovoj oblasti povezaćemo se s relevantnim mrežama organizacija na evropskom nivou.

Projekat je podržala Evropska unija, posredstvom Delegacije EU u Podgorici, kroz EIDHR – evropski instrument za demokratiju i ljudska prava, a njegova vrijednost je 152,694.68 eur od čega je doprinos EU   145,059.95 eur, a preostali iznos biće neophodno obezbijediti kroz kofinansiranje.

 

Za tim UMHCG-a

Koordinator projekta:

Milenko Vojičić

 

 

Saradnici i donatori