Saopštenje za javnost – Tužba za zaštitu od diskriminacije

Obavještavamo javnost da je danas 20.03.2014.godine u 12h u Osnovnom sudu u Podgorici, održana glavna rasprava po tužbi Miroslave – Mime Ivanović iz Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), a protiv Skuzpštine Crne Gore.

Podsjećamo da je Miroslava-Mima Ivanović 02. decembra, 2013.g. podnijela tužbu za zaštitu od diskriminacije zbog nepristupačnosti zgrade Skupštine Crne Gore preko svog punomoćnika advokatice Tijane Živković, angažovane u okviru projekta: „Besplatna pravna pomoć marginalizovanim grupama“ koga sprovodi CEMI uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Zbog 4 slučaja diskriminacije koje je tužena pretrpjela u periodu od septembra do decebmra 2013.g., a na osnovu Zakona o zabrani diskriminacije i Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, tužbom se traži utvrđivanje diskriminacije, preduzimanje svih potrebnih mjera kako se ista više ne bi ponovila i naknada nematerijalne šteta. Navedena diskriminacija se po odredbama ovih zakona smatra težim oblikom diskriminacije, jer je više puta učinjena prema istom licu – ponovljena diskriminacija.

Na današnjem ročištu Miroslava-Mima Ivanović je saslušana u svojstvu tužilje, kao i Aleksandar Damjanović, poslanik u Skupštini Crne Gore u svojstvu svjedoka, čije saslušanje je prihvatio sudija Danilo Jegdić, a na predlog tužilje.

Drugi svjedok, Šućko Baković – Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, koga je tužilja bila predložila se nije pojavio na raspravi. Gospodin Baković je pisanim podnescima dostavljenim Sudu obrazložio svoju spriječenost da svjedoči, ranije spriječenim obavezama.

Pored saslušanja tužilje i svjedoka Damjanovića izvedeni su i pisani dokazi, a tužena je predložila da zbog “aktivnih” radnji koje je preduzimala u cilju poštovanja zakonskih obaveza Sud odbaci tužbu kao neosnovanu.

Punomoćnica Tijana Živković je po podnošenju tužbe o istoj obavijestila Zaštitnika ljudskih prava i sloboda. čija je predstavnica Dina Knežević mailom kontaktirala tužilju da je obavijesti o zaniteresovanosti da ova institucija bude umješač u sporu. Gospođa Knežević je u svojstvu javnosti prisustvovala pripremnom ročištu odražog 17. februara 2014.g i tužilji saopštila da će o odluci da li će se institucija Zaštitnika umiješati u spor biti blagovremeno obaviještena. Međutim, niti o ovoj odluci, niti o spriječenosti Zaštitnika da svjedoči ni tužilja ni UMHCG nijesu bili obaviješteni. Ovo je konkretan dokaz nefunkcionisanja osnovne nezavisne institucije za zaštitu ljudskih prava i sloboda, kao i nespremnosti i neodgovornosti da na konkretnom slučaju domaćoj i međunarodnoj javnosti pokažu nezavisnost i posvećenost ove institucije poslovima iz njene nadležnosti, tj. ljudskim pravima i slobodama.

Sudija Jegdić je zaključujući glavnu raspravu izricanje presude najavio za 08. april.

Izvršna direktorica UMHCG

Marina Vujačić

Saradnici i donatori