Saopštenje za javnost-sastanak sa studentskim parlamentima

Obavještavamo javnost da je dana 13. marta 2013. godine u okviru završnice  projekta “Unapredjenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi”, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore održalo sastanak sa predstavnicima studentskih parlamenata crnogorskih univerziteta, čija je tema bila položaj studenata s invaliditetom i mogućnosti za njegovo unapređenje. Učesnici sastanka bili su predstavnici studentskih parlamenata i UMHCG-a: Miloš Vujošević i Miloš Pavićević – predsjednik i student povjerenik Studentskog parlamenta UCG, Spasoje Vukmirović i  Jovana Ramović – predstavnici Studentskog parlamenta Univerziteta Mediteran, Nemanja Katnić – predsjednik Studentskog parlamenta UDG-a, Miroslava Mima Ivanović Programska asostentkinja i Marina Vujačić – Izvršna direktorica UMHCG-a.

Predstavljen je gore naveden projekat, podrška koju Udruženje pruža studentima s invaliditetom i diskutovano je o problemima u visokom obrazovanju. Predstavnici SPUCG su izrazili svoju spremnost za saradnju i angažovanost na poboljšanju položaja studenata s invaliditetom, te su istakli da i kroz Komisiju za nadzor izgradnje novog studentskog doma, u kojoj imaju člana, se zalažu za poštovanje standarda pristupačnosti definisanih projektnim zadatkom i planom za njegovu izgradnju. Veliki prostor za saradnju uočen  je u radu Komisije za izradu novog Zakona o visokom obrazovanju, gdje se mogu sistemski riješiti mnoga pitanja studenata s invaliditetom, posebno besplatno studiranje, kao kompenzatorno pravo zbog barijera u visokom obrazovanju. Takođe i Studentski parlament Univerziteta Mediteran će se zalagati za poštovanje standarda pristupačnosti, predviđenih domaćim zakonodavstvom, u procesu iznalaženja idejnog rješenja i izgradnji nove zgrade ovog Univerziteta. S’obzirom da se u ovom periodu radi na izmjeni Statuta ovog Studentskog parlamenta, njime će se predvidjeti da u njegovom sastavu bude uključen predstavnik studenata s invaliditetom. UDG je u velikoj mjeri pristupačan studentima s invaliditetom, ali se zbog njegove potpune pristupačnosti planira instaliranje stepenišnog lifta i prilagođavanje dva nedostupna amfiteatra. Na ovom Univerzitetu postoji niz aktivnosti i klubova u kojima su učestvovale osobe/studenti s invaliditetom i u kojima je njihovo buduće učešće dobro došlo.

Predstavnici sva tri studentska parlamenta su istakli spremnost za saradnju i u tom cilju dogovorili sa Udruženjem redovne  sastanke i međusobno izvještavanje o tekućim aktivnostima putem mejla, u cilju što usklađenijeg rada na poboljšanju položaja studenata s invaliditetom. Radi što veće informisanosti o problemima i barijerama u ovoj oblasti, planiraju se zajednički sastanci  Udruženja, Studentskih parlamenata sa studentima s invaliditetom. U planiranju i odvijanju aktivnosti koje sprovode studentski parlamenti, radiće se na uključivanju studenata sa invaliditetom.

Na kraju je istaknuto je da bi u cilju podizanja svijesti bilo potrebno raditi na edukaciji studenata s invaliditetom, studenata bez invaliditeta i nastavnog kadra sva tri univerziteta.

Saradnici i donatori