Saopštenje za javnost – rekonstrukcija studentskih domova

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) se danas obratilo Ministarstvu prosvjete, kao i upravama četiri studenstka doma u Podgorici, Nikšiću, Cetinju i Kotoru povodom Oglasa za angažovanje konsultantske firme za pripremu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju studenstkih domova objavljenog 17.07.2013 na sajtu Ministarstva.

S obzirom da je u okviru projekta: „Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost”, koji se finansira iz kredita Svjetske banke, predviđena rekonstrukcija studentskih domova smatramo da radovi za prilagođavanje ovih ustanova trebaju da budu prepoznati kao prioritetni za finansiranje iz sredstava ovog projekta, naveli smo u obraćanju. Podsjećamo da je Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata predviđena obaveza prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za nesmetan pristup boravak i rad licima smanjene pokretljivosti, koja se mora ispoštovati do avgusta ove godine, posebno u slučajevima kad se objekat rekonstruiše. Takođe, Zakonom o zabrani diskriminaciji i Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, nepristupačnost javnih ustanovai i nepreduzimanje mjera za uklanjanje iste definišu se kao diskriminacija. Predstavnike Ministarstva i studenstkih domova smo podsjetili da smo na sastanku sa predstavnicima sektora za visoko obrazovanje održanom 22. februara tekuće godine (pomoćnicom ministara Muberom Kurpejović, Biljanom Mišović i Vanjom Drljević)  istakli da je pristupačnost preduslov za obrazovanje i studiranje, pri čemu su predstavnice Ministarstva naglasile da će arhitektonska pristupačnost studentskih domova biti prepoznato kao prioritet od strane Ministarstva prilikom dodjele sredstava za rekonstrukciju objekata.

S obzirom da dosadašnja praksa govori u prilog činjenici da se prilikom rekonstrukcije obrazovnih objekata, a koja je finansirana iz projekta: „Energetska efikasnost u Crnoj Gori“ u iznosu od 6,5 miliona eura, nije vodilo računa o prilagođavanju i pristupačnosti objekata UMHCG smatra veoma važnim da se i javno obrati i naglasi ovaj problem, te zatraži poštovanje zakosnih obaveza. Osim što zakonska regulativa nalaže ovakvu obavezu, a Zakon o zabrani diskriminacije predviđa postupak za zaštitu od diskriminacije Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopuna Zakona o zabrani diskriminacije je prepoznata i segregacija kao svaki akt, radnja ili propuštanje da se izvrši radnja, kojima se vrši prisilno ili sistemsko razdvajanje ili razlikovanje lica po nekom od osnova iz člana 2 stav 2 ovog zakona. Studentsi s invaliditetom se već godinama prilikom smještaja u domovima izdvajaju po principu segregacije, pa se i pristupačnost u tom smislu poštuje samo parcijalno a ne u potpunosti. Međutim, studenstki domovi na Cetinju i u Kotoru su u potpunosti nepristupačnost i u ovim gradovima ne mogu studirati studenti iz drugih krajeva Crne Gore  Iz tog razloga smo naglasili da se mora voditi računa kako se i dalje u obrazovanju ne bi učenici i studenti s invaliditetom razdvajali po principu segregacije i diskriminisali. U tom cilju stojimo na raspolaganju i Ministarsvu i upravama studenstkih domova, u suprotnom, to jest ukoliko se ne preduzmu radnje u cilju prilagođavanja studentskih domova svaki student s invaliditetom će imati osnova da pokrene postupak za zaštitu od diskriminacije u čemu će imati našu svesrdnu podršku.

Saradnici i donatori