Saopštenje za javnost povodom inicijative za prilagođavanje zgrade Skupštine

Obavještavamo javnost da su Marina Vujačić i Miroslava-Mima Ivanović ispred Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore prisustvovale sjednicama Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport  9. i 16 jula, na kojima je raspravljano o setu Zakona iz oblasti obrazovanja (Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gimnaziji, Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stručnom obrazovanju i Prijedlog Zakona o visokom obrazovanju). Ovom prilikom, zbog nepristupačnosti zgrade Skupštine Crne Gore Marina i Mima su bile žrtve diskriminacije, o čemu je 8. i 10. jula Miroslava-Mima Ivanović mail-om obavijestila predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića i zatražila hitan sastanak. S obzirom da nije bilo odgovora na poslate mailove, 16. jula je predat i pisani dopis u kome se zahtijeva sprovođenje mjera radi prilagođavanja zgrade Skupštine Crne Gore, jer će u suprotnom Miroslava-Mima Ivanović zatražiti sudsku zaštitu svojih prava. Želimo istaći i zahvaliti se članovima Odbora za prosvjetu, nauku,  kulturu i sport koji su jednoglasno podržali predlog predsjednice Odbora Mr Branke Tanasijević, da se ovaj Odbor obrati Kolegijumu u cilju rješavanja pomenutog problema. Napominjemo da se na osnovu Zakona o zabrani diskriminacije i Zakona o zabrani diskriminacije lica s invaliditetom može pokrenuti tužba zbog nepristupačnosti javnih ustanova i nepreduzimanja radnji za otklanjanje iste, u roku od tri mjeseca po pretrpljenoj diskriminaciji. Zakonom o uredjenju prostora i izgradnji objekata definisan je rok za prilagodjavanje objekata u javnoj upotrebi, koji ističe u avgustu ove godine.  U skladu sa svim navedenim želimo se jos jednom zahvaliti članovima Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport i izraziti spremnost za dalje zalaganje za preduzimanje mjera u cilju arhitektonskog prilagđjavanja zgrade Skupštine Crne Gore. Nadamo se da če institucija u kojoj je usvojen set zakona kojima se obezbjeđuju ljudska prava osoba s invaliditetom, posebno Ustav Crne Gore, u čijem se članu 68 jemči posebna zaštita lica s invaliditetom iste zakone ispoštovati u praksi.

Saradnici i donatori