Saopštenje za javnost – Otvaranje novog Studentskog doma

Obavještavamo javnost da su današnjim otvaranjem Novog studentskog doma ispred Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, a na poziv predstavnika Studentskog parlamenta UCGa, prisustvovali Velibor Bošković i Miroslava Mima Ivanović. Tom prilikom su predstavnici UMHCGa uočili brojne neusaglašenosti sa standardima pristupačnosti definisanim u Zakonu o uređenju i izgradnji prostora i Pravilniku o bližim uslovima i načinima prilagođavanje objekata za pristup i kertanje lica smanjene pokretljivosti. O ovim nepravilnostima je UMHCG i ranije obavijestio Studentski parlament UCGa, nakon izjava njihovih predstavnika da se “vodilo računa i o potrebama lica s invaliditetom.”
Svi crnogorski mediji već neko vrijeme prenose informaciju da je : “U Podgorici otvoren novi Studentski dom, napravljen po najsavremenijim svjetskim i ekološkim standardima, u čiju je gradnju uloženo oko osam miliona eura.“ Posebno je isticana situacija na osnovu saopštenja Ministarstva prosvjete da je za studente s invaliditetom opredijeljeno 12 soba. Međutim, moramo naglasiti da nije vođeno računa o striktnom poštovanju standarda pristupačnosti koji su definisani našim pravnim sistemom, iako su možda ispoštovani evropski i svjesti standardi.
S toga radi potpunog i istinitog informisanja javnosti želimo naglasiti da: U Novom studenskom domu postoji 12 soba za lica sa invaliditetom tj. 5% od ukupnog broja soba, iako je Pravilnikom o bližim uslovima i načinima prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti propisano da 10% od ukupnog broja soba u studentskim domovima mora biti pristupačno ovim licima. U kupatilima pristupačnih soba ne postoji vodo otporno preklopno sjedište u tuš kabini ( čl.19 st.1 alineja 4 Pravilnika).
Važno je napomenuti da u zgradi Novog studenskog doma ne postoje taktilne površine, plan zgrade i natpisi na vratima na Brajevom pismu, što takođe propisuje pomenuti Pravilnik. Ono što je najozbiljniji propust po mišljenju UMHCG jeste izgradnja hidraulične platforme na ulazu koja je postavljena na lijevoj strani gdje se nalaze prijavnica i glavna vrata doma, te je veoma teško izaći iz platforme, a ne udariti u prijavnicu ili uću u dom. Takođe treba istaći da instaliranje hidraulične platforme nije najbolje rešenje jer se može ponoviti situacija koja se često do sada dešavala da se zbog neodržavanja i nepravilnog korišćenja platforme ista pokvari. Posebno pomenutim Pravilnikom nije planirana izgradnja platformi na površinama i objektima koji su novoizgrađeni već se na takvim objektima planira kosa betonska rampa.
Arhitektonsko rješenje koje predviđa postojanje podruma gdje nema potrebe za njim nam ukazuje da se prilikom projektovanja zgrade nije uzimala u obzir pristupačnost za lica sa invaliditetom, već se ona naknadno planirala.
Ovim putem zbog svcega prethodno navedenog pozivamno medije da prilikom izvještavanja o ispoštovanosti ili neispoštovanosti standarda pristupačnosti konsultuju organizacije osoba s invaliditetom, kao jedini izvor koji može dati tačne informacije kada su u pitanju lica sa invaliditetom, posebno one koje su ključne za život i rad lica s invaliditetom.
za Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore
Koordinatorka Programa za obrazovanje
Miroslava Mima Ivanović

Saradnici i donatori