SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – Izvještaj o primjeni AP za poglavlje 23 nerazumljiv i neprovjerljiv

Polazeći od činjenice da je Akcioni plan za poglavlje 23 dokument koji se tiče svih građana i građanki Crne Gore, postojeći pristup izvještavanju onemogućava javnosti odgovarajuće razumijevanje onoga što je urađeno i objektivnu ocjenu ostvarenih promjena.  Ovo je jedan od ključnih nalaza Koalicije 16 NVO za praćenje pregovora u okviru poglavlja 23 koja je pripremila detaljan osvrt na izvještaj o primjeni ovog dokumenta.

Naime, iz pojedinih djelova izvještaja izostaju mjerljivi podaci, koji se odnose na konkretne slučajeve, a na osnovu kojih bi bilo moguće ocijeniti uticaj preduzetih mjera, posebno kada su u pitanju sudska statistika, evidencije koje se odnose na anti-diskriminaciju ili podaci u odnosu na ostvarivanje ljudskih i manjinskih prava. Umjesto toga, u pokazateljima rezultata i uticaja se navode izvještaji nadležnih organa za primjenu mjera (periodični, godišnji i izvještaji prema ugovornim tijelima) od kojih veliki broj nije dostupan na internetu, pa nije moguće provjeriti da li oni sadrže tačne i objektivne informacije.

Sa druge strane, opšta ocjena dosadašnje primjene Akcionog plana (AP) za poglavlje 23 je da postoji kontinuitet u primjeni AP, ali da mjere nijesu ujednačene i dovoljno usklađene sa drugim strateškim dokumentima i akcionim planovima (posebno, Godišnjim programom rada Vlade, Akcionim planom za sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije i Akcionim planom Strategije za integraciju osoba sa invaliditetom).

Očekujemo da Vlada Crne Gore uvaži naše preporuke za unaprjeđenje kvaliteta izvještavanja, i tako omogući javnosti da ubuduće objektivno sagleda ostvarene rezultate u primjeni Akcionog plana za poglavlje 23.

Takođe, najavljujemo da će u aprilu 2014. Koalicija objaviti i drugi polugodišnji Izvještaj o stanju u oblasti reforme pravosuđa i ljudskih prava za period oktobar 2013-april 2014, a čije preporuke će biti usmjerene i na unaprjeđenje sadržaja samog akcionog plana posebno kada je u pitanju definisanje mjerljivih pokazatelja uspjeha u oblasti reforme pravosuđa, borbe protiv korupcije, ljudskih prava i saradnje sa organizacijama civilnog društva.

Konkretne komentare Koalicije o Izvještaj o primjeni AP za poglavlje 23 možete preuzeti ovdje.

Članice Koalicije:

Akcija za ljudska prava

Anima-Centar za žensko i mirovno obrazovanje

Centar za antidiskriminaciju EKVISTA

Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM)

Centar za građanske slobode

Centar za monitoring (CEMI)

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO)

Centar za ženska prava

Evropski pokret u Crnoj Gori

Institut alternativa

Institut socijalne inkluzije

Juventas

LGBT Forum Progres

Sigurna ženska kuća

SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore

Saradnici i donatori