SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: CRNOGORSKE OPŠTINE DA PRISTUPE DOSLJEDNOM POŠTOVANJU ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA I POŠTOVANJU STANDARDA PRISTUPAČNOSTI PARKING MJESTA NAMIJENJENIH OSOBAMA S INVALIDITETOM


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: CRNOGORSKE OPŠTINE DA PRISTUPE DOSLJEDNOM POŠTOVANJU ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA I POŠTOVANJU STANDARDA PRISTUPAČNOSTI PARKING MJESTA NAMIJENJENIH OSOBAMA S INVALIDITETOM
Na osnovu sprovedenog mapiranja i monitoringa postojećih parking mjesta Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) zaključuje da na javnim parkiralištima na teritoriji opština nijesu ispoštovani standardi pristupačnosti parking mjesta za osobe s invaliditetom koji su propisani Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica s invaliditetom, a u većini opština nije ispoštovana ni Odluka o javnim parkiralištima koja propisuje „broj parking mjesta namijenjenih za parkiranje vozila obilježenih znakom pristupačnosti koja će se koristiti bez naknade“.


UMHCG je zbog toga uputilo inicijative za poštovanje standarda pristupačnosti parking mjesta za osobe s invaliditetom Glavnom gradu Podgorici i opštinama BarBudvaNikšić, Bijelo Polje i Herceg Novi u okviru kojih je i sproveden monitoring. U svakoj opštini, postoje značajna odstupanja u odnosnu na propise, a kada je riječ o dimenzijama parking mjesta ta odstupanja su uglavnom veća u odnosu na propisane standarde; parking mjesta se nerijetko nalaze duž saobraćajnice, pa samim tim ne mogu imati dovoljan međuprostor kako bi osobe s invaliditetom mogle sigurno i bezbjedno koristiti parking mjesto, neka se nalaze u nizu drugih parking mjesta, ali bez adekvatnog prostora i elemenata pristupačnosti, neka parking mjesta nijesu uvijek najbliže ulazu u objekat, nemaju izlaz na pristupačan trotoar, oznake pristupačnosti su blijede, parking mjesta su nepravilno obilježena s nedostajućim elementima pristupačnosti i dr. Navedene nepravilnosti koje smo uočili u značajnoj mjeri onemogućavaju slobodno i bezbjedno kretanje osobama s invaliditetom, pogotovo korisnicima kolica za kretanje koje usljed toga, nemaju dovoljno prostora za manipulaciju kolicima, otežan im je izlaz/ulaz iz/u automobil/a, ali i osobama koja koriste druga pomagala za kretanje (hodalicu, štake, štapovi) zbog uskog i neadekvatno napravljenog parking mjesta. 


Dodatno, obilježena parking mjesta se nekada nalaze neposredno pored prepreke (žardinjere, stubovi, kontejneri ili visoki ivičnjak) čime se doprinosi da se osobe s invaliditetom osjećaju „zarobljeno“, i da zavise od druge osobe u prevazilaženju ovih prepreka, i kada im asistencija realno ne bi bila potrebna.

Inicijative su upućene nadležnim sekretarijatima od kojih je zatraženo da postupe u skladu s važećim propisima i otklone navedene nepravilnosti. U tom smislu, od opština očekujemo da dosljednije počnu primjenjivati standarde pristupačnosti koji su propisani Pravilnikom, ali i opštinske odluke o javnim parkiralištima kako bi osobama s invaliditetom omogućie da samostalno i bezbjedno koriste javne površine i prostore, odnosno da ostvaruju pravo na mobilnost i kretanje. 

Kako smo u toku monitoringa a i redovno u prilici da na obilježenim parking mjestima i površinama namijenjenim za kretanje OSI zateknemo nepropisno parkirana vozila, koja ne posjeduju oznaku pristupačnosti, ovim putem apelujemo i na druge učesnike u saobraćaju da svojim ponašanjem dodatno ne ugrožavaju položaj OSI, već da sami postupaju odgovorno i savjesno. 

Aktivnost monitoringa i inicijativa sprovedena je uz podršku Ministarstva kapitalnih investicija, a UMHCG će i u narednom periodu pratiti realizaciju inicijativa.

Saradnici i donatori