Saopštenje za javnost

Grupa nevladinih organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava i pružaju servise zaštite licima diskriminisanim po raznim osnovama oštro se protivi usvajanju prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ANB prema kojem će službenici ANB moći bez naloga i kontrole da vrše uvid u sve registre i zbirke podataka u posjedu svih pravnih lica u državi, uz obično pokazivanje službene legitimacije. Prema postojećem prijedlogu zakona, nije predviđena bilo kakva mogućnost žalbe na takav zahtjev službenika ANB već mu se uvid u registre i zbirke podataka mora omogućiti.

Na taj način, brutalno se krše ljudska prava svih u Crnoj Gori, a posebno ugroženiih grupa. Ukoliko bi se postojeći Prijedlog zakona usvojio, to bi značilo da bilo koji službenik ANB može da dođe u bilo koju organizaciju koja se bavi zaštitom žrtava nasilja ili diskriminacije i da bez ograničenja pristupa ličnim podacima korisnicima naših usluga i da otkrije identitet žrtava trafikinga, porodičnog nasilja ili diskriminacije po više osnova (invaliditet, pol i rod, seksualna orjentacija i sl.).

Štaviše, prema predloženom modelu, na isti način bi službenici ANB mogli da pristupe i zdravstvenim kartonima svih u Cnoj Gori, ali i finansijskim podacima svih građana uključujući i to koliko duguju bankama, ali i javnim preduzećima koja pružaju usluge kao što su struja, voda i komunalije. Na taj način, ANB bi došla do podataka koje bi mogla da koristi kako bi izvšila pritisak na građane po raznim osnovama, uključujući i ucjenu.

Posebno je problematično što se takva ovlašćenja daju službenicima postojeće ANB koji su kompromitovani u više slučajeva i koji se u kontinuitetu u javnosti spominju kao agitatori po terenu za partiju na vlasti. Svakako, službenici ANB su najpoznatiji po tome što su prisluškivali strane diplomate i napravili najveći međunarodni skandal koji je nanio nemjerljivu štetu Crnoj Gori, što je prepoznao i američki State Department u svom godišnjem izvještaju o stanju ljudskih prava.

Predloženo rješenje je suprotno ne samo crnogorskom Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, već i svim međunarodnim dokumentima koje je Crna Gora ratifikovala, a kojma se jamči zaštita osnovnih ljudskih prava, u koje zaštita ličnih podataka svakako spada.

Zato zahtijevamo od poslanika svih političkih partija da ne dozvole da se ovakvo rješenje u skupštini usvoji, već da sačuvaju ljudska prava i dostojanstvo svih crnogorskih građana. Pozivamo poslanike da podnesu amandmane na predložene Izmjene i dopune Zakona o ANB-u i obezbijede poštovanje prava građana garantovana Ustavom i međunarodnim konvencijama.

Pridružujemo se i inicijativi koju su pokrenule HRA, CGO ,Institut Alternativa i MANS.

Ljiljana Raičević, Predsjednica Sigurne ženske kuće (SŽK);

Marina Vujačić, Izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG);
Maja Raičević, Izvršna direktorka Centra za ženska prava;

Danijel Kalezić, Predsjednik UO QUEER -a Montenegro;

Ivana Vujović, Izvršna direktorica Juventas-a

Saradnici i donatori