Saopštenje povodom 3. decembra, Međunarodnog dana OSI

Ujedinjene Nacije su na Generalnoj Skupštini 14. oktobra 1992. godine, proglasile 3. decembar Međunarodnim danom osoba s invaliditetom.

Obilježavanje 3. decembra – Međunarodnog dana osoba s invaliditetom ima za cilj promovisanje razumijevanja pitanja invaliditeta, prava osoba s invaliditetom i dobrobiti koje društvo može imati od integracije ove populacije u sve oblasti političkog, socijalnog, ekonomskog i kulturnog života zajednice. Ovaj dan pruža mogućnost da se intenziviraju aktivnosti, kako bi se postiglo potpuno učešće osoba s invaliditetom i jednak tretman njihovih prava u društvu.

Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, kako su to definisale Ujedinjene Nacije, je „Ispunjenje obećanja – Uključenje invalidnosti u Milenijumske razvojne ciljeve“.

Osobe s invaliditetom susrijeću se sa različitim barijerama. One su obično među najsiromašnijim i najisključenijim članovima društva. Iskustvo pokazuje da kada su OSI osnažene i kada im je omogućeno da učestvuju u društvu i njegovom razvoju, cijelo društvo se otvara. Njihovo uključenje stvara mogućnosti za svakoga, bez obzira da li ima ili nema invaliditet.

Međutim, iako je na međunarodnom, a i nacionalnom nivou postignut neki pomak u uključivanju invaliditeta i OSI u razvoj, jaz između politika i prakse i dalje postoji.

U svojoj poruci povodom Međunarodnog dana OSI, generalni sekretar Ujedinjenih nacija, Ban Ki Mun, između ostalog, kaže: „Vlade moraju da urade više da bi podržale osobe s invaliditetom. To znači, implementacija Konvencije o pravima osoba s invaliditetom.“

S toga, Udruženje poziva Vladu, kao i cjelokupno društvo, da uvaži ovaj poziv i uloži napor u cilju poboljšanja položaja ove kategorije stanovništva.

Saradnici i donatori