UMHCG započinje realizaciju projekta Samostalnost je izbor!

Projekat “Samostalnost je izbor!” sprovodi Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, uz podršku Glavnog grada – Podgorice kroz XXIII javni konkurs za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama za 2019.

Osnovni cilj projekta Samostalnost je izbor!”, jeste doprinos poboljšanju položaja mladih s invaliditetom i njihovom aktivnijem učešću i uključenosti u sve sfere društvenog života Glavnog grada Podgorice, kroz pružanje usluga koje podstiču samostalnost, samopouzdanje i samopoštovanje ličnosti mladih s invaliditetom.

Specifični ciljevi projekta usmjereni su na: doprinos poboljšanju položaja mladih s invaliditetom i njihovom aktivnijem učešću i većoj samostalnosti u svakodnevnom funkcionisanju kroz sprovođenje aktivnosti podrške. Takođe, jedan od specifičnih ciljeva je upoznavanje mladih s invaliditetom s prednostima samostalnog života u cilju punog i efektivnog učešća i uključenosti u sve sfere društvenog života osoba s invaliditetom i podsticanja, osnaživanja i osamostaljivanja mladih s invaliditetom, odnosno poboljšanje kvaliteta njihovog života.  

Direktna ciljna grupa ovog projekta su mladi s invaliditetom uzrasta od 18 do 30 godina, oba pola s različitim vrstama invaliditeta koji žive u Podgorici, naročito mladi s invaliditetom koji su se obrazovali u specijalnom sistemu obrazovanja, kao i u resursnim centrima. Direktnu korist planiranog projekta će imati 15 mladih s invaliditetom koji će se kroz aktivnosti projekta upoznati s filozofijom samostalnog života i servisima podrške, samoprihvatanju i osnaživanju, što će u krajnjem rezultirati do njihove veće samostalnosti i osnaženosti. 

Kao indirektna ciljna grupa tu je šira društvena zajednica su: Glavni grad Podgorica, porodice i prijatelji osoba s invaliditetom, organizacije osoba s invaliditetom, mediji. 

Realizacijom aktivnosti ovog projekta u narednih četiri mjeseca doprinijećemo poboljšanju položaja mladih s invaliditetom i njihovom aktivnijem učešću i uključenosti u sve sfere društvenog života Glavnog grada Podgorica, kroz pružanje usluga koje podstiču samostalnost, samopouzdanje i samopoštovanje ličnosti mladih s invaliditetom.

Realizacija projekta traje četiri mjeseca počev od 22.10.2019, a odobrena sredstva za realizaciju iznose 6. 321,395€.

Projekat je produžen na dva mjeseca zaključno s 22. aprilom 2020. s ciljem realizacije aktivnosti usluga personalne asistencije za dvoje korisnika usluga UMHCG

Saradnici i donatori