Reagovanje UMHCG na navode u medijima povodom Odluke Odbora za dalju reformu izbornog i drugog zakonodavstva

Reagovanje UMHCG na navode u medijima povodom Odluke Odbora za dalju reformu izbornog i drugog zakonodavstva

Imajući u vidu da su se u javnosti pojavile informacije o Odluci Odbora za dalju reformu izbornog i drugog zakonodavstva o izboru predstavnika NVO, kao pridruženih članova u radu Odbora, te činjenici da su pojedini mediji prenijeli izjavu poslanice Branke Bošnjak koja je, između ostalog, izjavila da će, predstavnicima Udruženja mladih sa hendikepom biti „dozvoljeno da prisustvuju sjednicama Odbora kada se bude raspravljalo o Zakonu o izboru odbornika i poslanika, u dijelu koji se odnosi na dostupnost glasačkih mjesta“, a zbog tačnog, jasnog, transparentnog i pravovremenog informisanja javnosti i, prije svega, osoba sa svim vrstama invaliditeta, koje i zastupamo, navodimo sledeće:

  1. Odboru smo uputili inicijativu za uključivanje u njegov raduz navođenje razloga i motiva za učešće, od kojih se samo jedan odnosi na pristupačnost biračkih mjesta, dok su motivi i namjere UMHCG za učešće u radu Odbora mnogo širi a zasnovani su na Odluci Ustavnog suda iz 2017. a po ranijoj inicijativi UMHCG, kojom je poništeno važenje odredbe o pristupačnosti biračkih mjesta u važećem Zakonu o izboru odbornika i poslanika, (koji je definisao da „Prilikom određivanja biračkih mjesta opštinska izboma komisija je dužna da vodi računa da olakša pristup biračkom mjestu licima sa invaliditetom“), zatim Zaključnih razmatranja Komiteta UN o pravima osoba s invaliditetom iz septembra 2017, preporuka OEBSA/ODIHR iz 2016. i 2018, kao i Izvještaja Evropske komisije o stanju u zemlji, posebno poslednjeg za 2018. 

Uz to, ukazujemo da pojam dostupnost i pristupačnost u kontekstu prava osoba s invaliditetom nijesu sinonimi, što upravo potvrđuje važnost direktnog učešća osoba s invaliditetom, odnosno nedovoljna i neadekvatna znanja kod drugih političkih aktera, te naše bojazni da bi norme definisane bez našeg učešća opet bile neadekvatne i neprimjerene. 

  1. Imajući u vidu da je Odbor u Odluci o obrazovanju definisao da sepredmet njegovog rada odnosi na izmjene i dopune seta izbornih zakona, to smo upravo za iste i iskazali spremnost, i nikako nijesmo naveli da tražimo učešće samo povodom izmjena jednog zakona. U vezi s tim, ako Odboru nije potpuno bilo jasno šta sve treba biti predmet izmjena i dopuna u kontekstu prava osoba s invaliditetom trebao je i treba tražiti pojašnjenje, odnosno pozvati UMHCG na prvoj narednoj sjednici da isto pojasni. Zbog toga, očekujemo i tražimo da nas niko ne isključuje iz procesa prije nego što nas je saslušao i dao priliku da objasnimo razloge učešća, ukoliko nekon nijesu bila dovoljna sva dokumenta koja smo dostavili kao i prethodno iskustvo od 2012. imajući u vidu da smo od tada aktivno uključeni u ovaj proces.
  2. Ukoliko je poslanica Bošnjak interpretirala, na pogrešan način, odluku Odbora, molimo da Odbor u svom odgovoru dostavi ispravno objašnjenje. U slučaju da je poslanica Bošnjak precizno prenijela zaključak Odbora pozivamo Odbor da unaprijed ne procjenjuje i ne odluluje o našem interesu za učešće. To je osnovni uslov demokratskih procesa i očekujemo da se ispoštuje.

Jasno nam je da političke partije zastupaju građane/ke, međutim, molimo da po istoj matrici ne prenose namjere ili ne procjenjuju interese nevladinih organizacija, u ovom slučaju UMHCG. 

 

Milenko Vojičić, predsjednik Skupštine UMHCG 

@Slika je ilustracija na period početka borbe amerikanaca s invaliditetom za njihova građanska prava. Na fotografiji su osobe s invaliditetom koje puze stepenicama da bi se popele do Kapitola. 

Saradnici i donatori