REAGOVANJE POVODOM IZJAVA SEKRETARKE SKUPŠTINE GLAVNOG GRADA G-ĐE SLAVKE MARAŠ NA OTVORENO PISMO UDRUŽENJA MLADIH SA HENDIKEPOM CRNE GORE

Udruženje nije iznosilo nikakve optužbe već je informisalo cjelokupnu domaću javnost, i relevantne domaće i međunarodne institucije u Crnoj Gori  o tome koliko se poštuju sudske odluke, ljudska prava, te kako se rukovodstvo Glavnog grada osiono ponaša.

Netačna je i tendenciozna tvrdnja Sekretarke Skupštine Glavnog grada Podgorice da Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore ima unaprijed pripremljena reagovanja na bilo koju situaciju. Ovo iz više razloga. Prvi i osnovni je taj što nemamo sposobnost predskazivanja događaja. U suprotnom bismo uvijek bili korak ispred moćnika. Na žalost nijesmo jer rukovodstvo Glavnog grada ima cijeli sistem iza sebe, a mi nas i još nekoliko pojedinaca i NVO koji podržavaju borbu za Crnu Goru koja poštuje prava osoba s invaliditetom, a što je još važnije Crnu Goru u kojoj je vladavina prava preča od vladavine despota kakvi vladaju Podgoricom.

Ističemo da stojimo iza svega što smo rekli u Otvorenom pismu koje smo počeli da pišemo 19. jula 2010. godine u 10:50:00, a nakon toga i poslali e-mailom i na druge načine na više od 4000 adresa.

Naknadni pokušaji ispravljanja iskaza idu samo na štetu Sekretarke, koja nema argumente kojima bi ispravila svoju grešku. Optužiti nekoga za političko podmetanje je veoma lako, ali dokazati tako nešto sigurno nije. Mada nam nikako nije jasno kako je moguće da nekome ko je u najjačoj stranci u Podgorici možete nešto politički podmetnuti, a da pritom nijeste i vi sami aktivni u političkom, stranačkom životu zajednice? Nadalje, pitamo se kakvog mi interesa imamo da nekome bilo šta podmetnemo?

Po ko zna koji put, ponavljamo naš jedini interes je da se izborimo protiv nepravde učinjene jednoj osobi s invaliditetom, a time i cjelokupnoj populaciji osoba s invaliditetom.

Izjaviti da je izreka jedino obavezujuća, a bez uvida u obrazloženje je nonsens. Ističemo da u Udruženju postoje elementarno pravno pismeni ljudi bez obzira na njihovu profesiju koji će Sekretarki vrlo rado objasniti šta to piše u presudi koja je njoj nejasna, što su sastavni djelovi iste, te kako su izreka i obrazloženje međusobno povezani.

U dispozitivu i obrazloženju presude nema nikakve kontradiktornosti, pa u toliko više zabrinjava ovakvo tumačenje jednog pravnika. U presudi decidno stoji, što može vidjeti cijela stručna i laička javnost, da Marijana treba da se vrati na radno mjesto gdje je radila prije 10. decembra 2008. godine u ul. Njegoševa 13., jer se tužbeni zahtjev odnosio na te prostorije, pa kako sud odlučuje u granicama tužbenog zahtjeva to se i presuda odnosi na iste.

Ostali navodi g-đe Maraš ne zaslužuju nikakav komentar. U buduće ovakve i slične navode nećemo komentarisati, jer se takvim ponašanjem samo skreće pažnja sa izvršenja pravosnažne presude.

Na kraju ističemo da će Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore uraditi sve da se pravosnažna sudska odluka izvrši.

S poštovanjem,

TIM UDRUŽENJA MLADIH SA HENDIKEPOM CRNE GORE

Saradnici i donatori