Reagovanje na navode g.Kuševije, pomoćnika Ministra rada i socijalnog stranja u tekstu „Jednake šanse za sve“, objavljenog u DN Pobjedi

Povodom navoda u tekstu „Jednake šanse za sve“, objavljenog u DN Pobjedi, u rubrici Društvo 11. strana, koje je iznio g. Goran Kuševija, pomoćnik Ministra rada i socijalnog staranja, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG)  i Institut alternativa (IA) u ovom reagovanju još jednom argumentuju razloge zbog kojih smatraju da je potrebno izraditi novi Predlog Strategije.

U uvodnom dijelu teksta se navodi :„Ministarstvo rada i socijalnog staranja zaključilo je u ponedjeljak 10 juna, javnu raspravu o strategijama trogodišnjeg razvoja socijalne zaštite djece i starih lica.“. Međutim, UMHCG ističe da je Ministarstvo raspisalo javni poziv za konsultacije koje su počele danom objavljivanja poziva, 27. maja, sa rokom od 15 dana. U toku konsultacija je održan samo jedan okrugli sto- 04. juna i to u Podgorici, dok je, po saznanju UMHCG, dogovor Radne grupe bio da se održi i okrugli sto  za sjevernu regiju Crne Gore, i to u Bijelom Polju. Ovim, svakako kratkim rokom, kao i kršenjem primjera dobre prakse da konsultacije budu potpuno transparente i dostupne svima, je ovog puta izostavljen.

UMHCG se apsolutno ne slaže sa konstatacijom da su prihvaćene normative i standardi međunarodnih dokumenata i konvencija, jer međunarodni dokumenti i konvencije proizilaze iz ozbiljne i temeljne analize stanja i potreba, odnosno cilja koji definišu, za razliku od Predloga ove Strategije, koja se, ponavljaju, pisala kao da se takav dokument po prvi put radi. Predlog Strategije ne sadrži izvještaj o uticaju prethodne strategije, problemima koji su se pojavili tokom realizacije prethodne Strategije, kao i rezultatima primjene ukoliko ih je bilo. Sličnu primjedbu je u svojim komentraima Ministarstvu dostavio i IA koji smatra da se nigdje u predlogu Strategije ne navode rezultati dugogodišnjeg procesa refome socijalne i dječije zaštite, posebno kada je u pitanju razvoj socijalnih usluga. UIA navode da ni predložene mjere za ostvarivanje posebnih ciljeva donošenja strategije nisu adekvatno obrazložene niti su obrazloženi  očekivani efekti njihove primjene.

Takođe, ostaje nejasno kako pomoćnik ministra Goran Kuševija očekuje „da se ovim strateškim dokumentima obezbjeđuje adekvatan nivo socijalne i dječije zaštite, stvaraju se jednake mogućnosti za sve građane, zabranjuje se socijalno isključivanje i diskriminacija“, kad pojedine socijalno ugrožene grupacije nijesu ni obuhvaćene ovih dokumentom (na primjer beskućnici). IA je u komentarima, između ostalog, ukazao da Strategija kao posebnu mjeru koja bi unaprijedila položaj ove populacije ne sadrži izradu analize kako bi se utvrdio tačan broj beskućnika.

U  Predlogu Strategije se navodi da se nedostaci postojećeg sistema, prije svega, odnose na:

a)    nedefinisanost indikatora za prepoznavanje socijalnih grupa kojima su najpotrebniji različiti vidovi materijalne i druge podške;

b)    nepostojanje valjanog sistema praćenja socijalno-zaštitnih potreba stanovništva i evidencije preduzetih mjera zaštite.

Osim navedenog u predloženom dokumentu ne postoji nijedan kvalitativan indikator praćenja realizacije ove strategije, niti podatak da je urađena bilo kakva analiza koja bi ukazala na potrebe stanovništva iako je ta aktivnost bila predviđena prethodnom Strategijom. UMHCG i IA smatraju da se mora posvetiti veća pažnja i definisanju ovih indikatora kako bi se odgovorilo na potrebe stanovništva i argumentovale tvrdnje da su stvorene jednake mogućnosti za sve. Smatramo da argument pomoćnika Ministra da se: „strategija morala donijeti“ nema dovoljnu težinu ako uzmemo u obzir da se Strategija morala usvojiti još u decembru 2012. godine, prije usvajanja novog Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti. Dodatno, smatramo da nije „samo formalnost da je uskladimo sa novim Zakonom“ ,  jer predlog Strategije zasniva na odredbama Zakona iz 2005. godine koji uskoro neće važiti.  Na taj način se dugoročni prioriteti u oblasti socijalne i dječje zaštite zasnivaju na odredbama zakona koji nije uskađen sa osnovnim reformskim ciljevima socijalne i dječje zaštite. Površan pristup prilikom izrade predloga Strategije potvrđuje i činjenica da su rokovi za realizaciju predloženih mjera iz akcionog plana u potpunom neskladu sa rokovima za izradu podzakonskih akata predviđenim novim Zakonom o socijalnoj i dječijoj zaštiti.

Činjenicama iznijetim u ovom saopštenju UMHCG i IA još jednom apeluju na Ministarstvo rada i socijalnog staranja da izradi novi predlog Strategije koji će biti  usklađen sa novim Zakonom. Usvajanjem postojećeg Predloga kao nacionalnog strateškog dokumenta bi se unijela  nepotrebna konfuzija i dovela u pitanje istinska najmera Ministarstva rada i socijalnog staranja da sistem socijalne i dječje zaštite reformiše i unaprijedi kvalitet života građana Crne Gore, posebno socijalno ugroženih grupa.

za UMHCG – Marina Vujačić
za IA- Dragana Radović

Saradnici i donatori