Projekat “Za osnažene i samostalne studente s invaliditetom”

Obavještavamo javnost da je Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore prvog septembra započelo realizaciju projekta „Za osnažene i samostalne studente s invaliditetom“ čije trajanje je dva mjeseca. Projekat je finansiran od strane EU kroz projekat “Unapređenje pružanja socijalnih usluga u JEE kroz osnaživanje regionalnih i nacionalnih mreža civilnog društva”, koji sprovodi Udruženje samarićanskih radnika (Arbeiter-Samariter-Bund, e.V. Germany).i njegova vrijednost je 1700 €.
S obzirom da je servis personalne asistencije po istraživanjima i stavovima osoba s invaliditetom jedan od najvažnijih servisa podrške, a kako još uvijek nema svoj kontinuitet u sprovođenju, niti podršku države u praksi pokrenuli smo projekat sa namjerom da doprinesemo unapređenju sprovođenja ovog servisa. Poseban aspekt projekta će činiti inicijativa koja će doprinijeti pravilnom sprovođenju servisa PA u skladu sa standardima u ovoj oblasti.
U toku našeg višegodišnjeg iskustva u ovoj oblasti (izrada Studije o personalnoj asistenciji u saradnji sa kolegama iz CeMIja i Juventasa, sprovođenje servisa od 2011.godine za određeni broj studenata s invaliditetom) uočili smo brojne probleme u sprovođenju servisa personalne asistencije koji su vezani za nepostojanje stalne finansijske podrške za njegovu realizaciju od strane državnog i lokalnih budžeta, kao i za nepoštovanje međunarodnih standarda prilikom sprovođenja servisa od strane jednog broja organizacija/pružalaca usluga. Iako se Vlada obavezala pravnim propisima na finansiranje i sprovođenje servisa, u praksi ovaj servis i dalje sprovode isključivo NVO. Zato sprovođenje ovog projekta vidimo kao jedinstvenu priliku da se inicijativama ka donosiocima odluka utiče na što skorije rešenje pitanja servisa personalne asistencije.
Projekat smo započeli izradom Situacione analize u oblasti personalne asistencije (usklađenost prakse sa međunarodnim standardima), što podrazumjeva prikupljanje podataka o sprovedenom servisu na teritoriji Crne Gore u poslednjih pet godina od strane nevladinih organizacija koje se bave pravima osoba s invaliditetom, a ćije finansiranje su podržale lokalne samouprave, Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, Zavod za zapošljavanje Crne Gore, UNDP-a i fAKT., slanjem zahtjeva i dopisa. Na osnovu analize prikupljenih podataka slijedi opis stanja u oblasti sprovođenja servisa personalne asistencije i pisanje predloga praktične politike za unaprijeđenje servisa personalne asistencije, što podrazumijeva blisku i konstruktivnu saradnju sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja. Nakon prve dvije faze projekta i sakupljenog što većeg broja podataka slijedi javna prezentacija dokumenta – Press konferencija, na kojoj će biti izloženi rezultati projekta.

Marijeta Mojašević, koordinatorka projekta

 

Saradnici i donatori