Projekat “Ojačajmo kapacitete da bi smo pojačali promjene”

UMHCGEU

 

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) je sredinom jula započelo s implementacijom projekta: “Ojačajmo kapacitete da bismo pojačali promjene (Changing Capacities to Capacitate Changes) podržanog od strane Delegacije EU u Crnoj Gori kroz IPA – Civil Society Facility Montenegro Programme – 2013, čija je vrijednost 123.083€, a doprinos Evropske unije 110.400€  Projekat će trajati 18 mjeseci.

Ciljevi ovog projekta su da doprinese aktivnijem učešću osoba s invaliditetom u kreiranju, sprovođenju i monitorinu javnih politika u Crnoj Gori na svim nivoima kao i evropskim integracijama naše zemlje kroz javno zastupanje i promjene državnih i lokalnih politika i jačanje saradnje između državnih organa i NVO koje se bave osobama s invaliditetom. Specifični cilj projekta je monitoring i unapređenje javnih politika koje se tiču zapošljavanja, pristupačnosti i uslova života osoba s invaliditetom u Crnoj Gori čime se stvara efikasan, održiv i transparentan sistem državne podrške u skladu sa najboljom praksom Evropske Unije.

U prvim mjesecima implementacije projekta, (od oktobra do decembra mjeseca 2014.g.) u okviru njegove edukativne komponente planirano je održavanje tri treninga, i to na teme:

ü  Javno zastupanje i zagovaranje, sa akcentom i na odnose s javnošću;

ü  Transparentnost i integritet u kreiranju javnih politika;

ü  Najbolja praksa NVO iz EU u oblasti zagovaranja socijalnih politika.

Sva tri treninga su povezana, što znači da je prisustvo na svim treninzima obavezno za iste učesnike koji su predstavnici NVO sektora, odnosno organizacija koje se bave pravima i položajem osoba s invaliditetom. Prva dva treninga namijenjena su isključivo predstavnicima NVO, dok je treći trening koji će voditi partneri iz Evropske unije namijenjen i institucijama nadležnim za oblast zapošljavanja (Ministarstvo rada i socijalnog staranja).

Prvi trening “Javno zastupanje” održaće se u periodu od 11. do 13. oktobra u Podgorici, a treneri će biti Goran Macanović iz Saveza slijepih Crne Gore i Miroslava-Mima Ivanović iz UMHCGa.

Drugi trening održan je u periodu od 9 do 11 novembra u Bijelom Polu, a treneri će biti Milan Šaranović (Centar za antidiskriminaciju Ekvista) i Milenko Vojičić (član Skupštine UMHCG-a).

Treći i ujedno poslednji trening, održan je u periodu od 27 do 30 novembra u Baru, a treneri će biti Bred Kristensen (Brede Kristensen) i Dik de Bur (Dick de Bour) iz holandske organizacije transFORMA.

Na sva tri treninga će učestvovati predstavnici organzacija osoba s invaliditetom iz Bijelog Polja, Pljevalja, Cetinja, Nikšića, Kotora, Bara i Podgorice, s tim što neke organizacije sa sjevera djeluju na području više gradova (Mojkovac, Berane, Žabljak)

Projekat „Ojačajmo kapacitete da bismo pojačali promjene“ UMHCG sprovodi u saradnji sa Savezom slijepih Crne Gore, Udruženjem mladih sa hendikepom Nikšić i transFORMOM, partnerskom organizacijom iz Holandije, i Ministarstvom rada i socijalnog staranja koji je saradnik na projektu.

Saradnici i donatori