Projekat inkluzivnog dizajna

Inkluzivni dizajn je regionalni projekat Britanskog savjeta (British Council) u kome učestvuje 5 zemalja: Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija i Velika Britanija. Projekat je posvećen razvoju vještina osoba s invaliditetom u domenu dizajna i umjetničkih zanata.

Partneri Britanskog savjeta u ovom projektu su: Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), Univerzitet Crne Gore, Fakultet likovnih umjetnosti Cetinje i Delta City.

Na ovom projektu radiće vrhunski crnogorski umjetnici i profesori univerziteta Nataša Đurović, Ana Matić, Igor Rakčević, Lazar Pejović i Antun Heber.

Cilj projekta je razvoj vještina i kreativnosti odnosno ekonomsko osposobljavanje osoba s invaliditetom, razvoj svijesti javnosti o potrebi uključivanja ovih lica u ekonomske, socijalne, obrazovne i kulturne tokove i skretanje pažnje institucijama o neophodnim mjerama za njihovu lakšu integraciju.

Aktivnosti obuhvataju mapiranje, kampanju, kreativne radionice i kurs za grafičke operatere.

Mapiranje: novembar – decembar 2011

Prikupljanje podataka i izrada baze podataka o osobama s invaliditetom i relevantnim institucijama u Crnoj Gori, upoznavanje javnosti, press konferencija, javne diskusije, itd. Koordinator: Nataša Đurović, prorektor Univerziteta Crne Gore u saradnji sa UMHCG.

Kampanja: Decembar – mjesec inkluzije, Delta City Podgorica

Osnovne vještine u radu sa različitim materijalima – edukativne radionice

Broj učesnika po radionici: 8

Cilj radionica je da pruže osnovna znanja i vještine sa pomenutim materijalima.

Namjera je da se polaznici radionica obuče za izradu umjetničkih predmeta i iskoriste to znanje u produkciji različitih predmeta koji se mogu komercijalno valorizovati. Rad će biti usmjeren na upoznavanje različitih materijala, načine i mogućnosti njihove obrade i produkciju umjetničkih predmeta. Način rada na radionicama će biti prilagođen svakom polazniku pojedinačno, njegovim umjetničkim sklonostima i fizičkim mogućnostima, tako da će uspješno učešće biti moguće osobama sa različitim oblicima fizičke ograničenosti. Tehnike i pristup će biti prilagođene prostoru u kome će se radionice odvijati (Delta city), uz izbjegavanje štetnih i agresivnih materijala i alata, što će kasnije omogućiti polaznicima da stečena iskustva mogu direktno primijenjivati u svom životnom prostoru.

28. novembar – 2. decembar – Kreativna radionica za rad sa papirom: izrada papirne galanterije i ukrasa, obrada papira.

5 – 9. decembar – Kreativna radionica za rad sa drvetom: dodatna obrada polufabrikata i rad na njima.

10. decembar Božići bazar, Delta City – Učešće na bazaru u sklopu štanda Britanskog savjeta i Britanske ambasade, prodaja artefakata sa radionice, kampanja.

12 – 16. decembar – Kreativna radionica za rad sa keramikom: rad sa keramičkim polufabrikatima i njihova kreativna obrada, apliciranje štampe i ručno oslikavanje keramičkih proizvoda.

19 – 23. decembar – Kreativna radionica za rad sa tekstilom i kožom: primjena različitih tehnika u obradi tekstila i kože.

Radionice će imati punu pažnju medija i gostovanja relevantnih ličnosti. Koordinator radionice: Igor Rakčević, predsjednik Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore (ULUCG).

 Napomena:

Svi navedeni postupci i radnje će biti praćeni od strane stručnih edukatora, što podrazumijeva asistenciju i pomoć u tehničkom i kreativnom smislu. Zaineresovani mogu da se jave na sljedeće brojeve tel.: +382 20 265 650 i +382 69 385 976 ili e-mail adresu marina.vujacic@umhcg.org

One koji su zainteresovani za radionice koja uključuju rad sa papirom, molim da se jave tokom ove nedjelje, tj. od ponedeljka 21. do nedjelje 27. novembra.

Saradnici i donatori