PREPORUKE UMHCG – PREVENTIVNE MJERE ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU ZA ZAPOSLENE OSI U TOKU PANDEMIJE COVID-a – 19

PREPORUKE UMHCG - PREVENTIVNE MJERE ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU ZA ZAPOSLENE OSI U TOKU PANDEMIJE COVID-a – 19

Imajući u vidu trenutnu situaciju uzrokovanu pandemijom virusa COVID-19 i brojnim ograničenjima potrebno je raditi na izbjegavanju, procenjivanju i eliminisanju rizika na radnom mjestu u borbi protiv zaraze. U skladu sa Zakonom o zaštiti i zdravlja na radu („Sl. list CG”, br. 034/14, 044/18) poslodavac je u obavezi preuzeti preventivne mjere zaštite na radu radi sprječavanja ili smanjivanja rizika po život i zdravlje zaposlenih. Shodno tome, UMHCG je pripremilo preporuke za poslodavce s ciljem očuvanja zdravlja zaposlenih OSI na radnom mjestu:

 1. Prije dolaska u radne prostorije izbjegavati kontakte s ljudima, posebno one koji podrazumijevaju fizički kontakt, a ako ste primorani dodirivati različite predmete do dolaska na posao (kvake na vratima i sl.) obavezno nositi rukavice, ili sredstvo za dezinfekciju ruku;
 2. Zabranjeno je rukovanje, ljubljenje ili grljenje s drugim zaposlenima ili saradnicima, odnosno korisnicima usluga koji posjećuju radne prostorije;
 3. Svi zaposleni su prilikom ulaska u radne prostorije, kao i nakon otvaranja/zatvaranja vrata, frižidera, viseće i sl. ishrane i dr. dužni prati ruke mlakom vodom i sapunom; Preporučljivo je da svaki zaposleni ima svoj peškir ili da briše ruke ubrusom koji mora stajati u toaletu; 
 4. Preporučljivo je napraviti novi razmještaj zaposlenih na način da će biti udaljeni na najmanje dva metra rastojanja ili biti okrenuti leđima jedna od drugih;
 5. Obavezno držati distancu od drugih zaposlenih minimum 2 metra, osim u slučaju kad trebaju proći jedni pored drugih. Tada to treba učiniti s oprezom; 
 6. Obavezno je nošenje maski na radnom mjestu. Ukoliko su zaposleni sami u kancelariji ili udaljeni od drugih po propisanoj distanci masku ne moraju nositi tokom radnog vremena, osim u slučajevima kada su s nekim u zajedničkom prostoru, ali moraju dezinfikovati svoj radni sto, kompjuter i telefon; 
 7. Ukoliko se koriste rukavice, potrebno ih je redovno dezinfikovati ili mijenjati;
 8. Poželjno je da svaki zaposleni označi i koristi pribor za jelo, čašu, šolju za kafu i čaj koje će koristiti samo za sebe ili da donosi sopstvene od kuće;
 9. Zaposleni koji koristi pomagala kao npr. kolica i hodalicu, dužan je da vodi računa o higijeni istih; 
 10. Preporučljivo je da zaposleni koristi samo jedan radni sto, pritom je dužan da na svom radnom stolu vodi računa o urednosti i higijeni (što manje papira na stolu, fascikli, brošure, hemijske i sl). Pogotovo da vodi računa o higijeni kompjutera na kojem radi. U slučaju da drugi zaposleni koristi nečiji kompjuter prije i nakon njegove upotrebe od strane tog zaposlenog dužan je da ga dezinfikuje; 
 11. Ograničite ili onemogućite posjete zaposlenima od strane porodica, rođaka, prijatelja osim u vandrednim sitaucijama, u tom slučaju posjete se mogu obaviti ispred kancelarija poslodavca;
 12. Ako se zaposleni/a osjeća bolesno, odnosno ima neke simptome dok je na poslu, veoma je važno da ne nastavlja posao. Simptomi se moraju odmah prijaviti direktoru/ici; Kašljati i kijati u svoj lakat, a ne u dlanIzbjegavati dodirivanje očiju, nosa i usta; 
 13.  U zavisnosti od prirode posla kojom se bavi poslodavac, preporučuje se da rad sa strankama organizuje online (npr. informisanje stranki telefonskim putem, putem e-mail adrese, društvenih mreža, čata i video poziva na portalima..) sve dok se ne ukinu u potpunosti preventivne mjere;
 14.  Ukoliko postoji mogućnost, bilo bi poželjno da poslodavac obezbijedi psihološku podršku zaposlenima, koja podrazumijeva i saslušanje i normalizaciju reakcija jer je uobičajno da se u kriznim situacijama zaposleni osjećaju uplašeno i zabrinuto kako zbog zdravlja tako i zbog rada;
 15. Preporučljivo je da poslodavac obavi individualni razgovor sa zaposlenima o situaciji izazvanoj koronavirusom kako bi se pospješio radni učinak zaposlenog. 

Preporuke su dio Informatora za poslodavce i OSI o mjerama i aktivnostima zaštite i zdravlja na radu koji je izrađen u okviru projekta OSIguraj uslove sebi! podržanog od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja. Preporuke su isključiva odgovornost UMHCG i ni na koji način ne održava stav donatora.

Saradnici i donatori