Predsjednik Vlade Crne Gore dr Igor Lukšić posjetio UMHCG

Podstaknuti ovogodišnjim brojem studenata s invaliditetom na crnogorskim univerzitetima i zadovoljni ishodom aktivnosti koje je Udruženje u proteklom periodu realizovalo u oblasti obrazovanja danas, petak 21. septembra, obilježiti smo početak studentske godine događajem koji je okupio jedan broj ljudi sa i bez invaliditeta.

Tim povodom je prethodno prostorije Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore posjetio Predsjednik Vlade Crne Gore dr Igor Lukšić, u periodu od 11:00-12:00h. Nakon posjete UMHCG-u događaj se odvijao na platou ispred tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore, sa početkom u 12,00h, a započeo je plesnom tačkom (kontakt improvizacije) Škole plesa UMHCG-a. Pored plesne tačke na platou je bilaizložba radova Milke Bošković, članice UMHCG-a. Takođe Predsjednik se pozdravio sa Marijanom Goranović, Crnogorskom prestavnicom na Paraolimpijskim igrama u Londonu.

Podsjećamo, dr Igor Lukšić je povodom Marijaninog odlaska u London uputio pismo podrške našoj predstavnici. Posjeta je započela obilaskom prostorija UMHCG-a, gdje je Izvršna direktorica UMHCG-a Predsjednika u najkraćem upoznala sa menadžmentom i aktivnostima UMHCG-a. Nakon toga su se Predsjednik Vlade Crne Gore i Izvršna direktorica UMHCG-a uputili ka glavnoj prostoriji Udruženja, u kojoj su se nalazili ostali predstavnici UMHCG-a i savjetnici Predsjednika Vlade.

Predstavnici UMHCG-a su sa Predsjednikom Vlade razgovarali o aktuelnim temama i problemima sa kojima se mladi, studenti i sve druge osobe s invaliditetom suočavaju u svakodnevnom životu. Prioritetne teme razgovora su bile: pristupačnost, servisi podrške, obrazovanje i zapošljavanje.

Istaknut je problem nepristupačnosti okruženja u kojem živimo, kao osnovnog preduslova za inkluziju osoba s invaliditetom u društvo. Pristupačnost i servisi podrške su osnovni preduslov za ostvarivanje svih građanskih i ljudskih prava i sloboda. Ove teme, tj. oblasti predstavljaju početnu osnovu za ravnopravan tretman i jednake mogućnosti u obrazovanju, a zatim i za adekvatno zapošljavanje. Kako su pomenute oblasti sastavni dio Strategije za integraciju osoba sa invaliditetom Vlade Crne Gore za period 2008. – 2016. to je o njima govoreno sa aspekta mjera koje u što kraćem roku treba realizovati.

Usaglašeni su zajednički zaključci o neophodnosti preispitivanja Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, neophodnosti pristupanja izradi Zakona o personalnim asistentima, konačnom riješavanju položaja ili makar budžetskog tretmana sredstava koja se uplaćuju u Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanju OSI. Osim toga neophodnoo je nastaviti sa čitavim nizom aktivnosti, koje u drugim poljima mogu unaprijediti položaj OSI.

Zaključeno je da su problemi sa kojima se suočavaju OSI problemi društva, a ne pojedinaca s invaliditetom i u tom smislu je neophodno uložiti zajedničke napore kako za realizaciju mjera iz Strategije, tako i za aktivnosti koje će sveukupno unaprijediti položaj OSI i omogućiti na drugoj strani njihov doprinos razvoju društva.

Saradnici i donatori