POZIV ZA PRIJAVU NA TRENINGU O KONVENCIJI UN O PRAVIMA OSOBA S INVALIDITETOM I CILJEVIMA ODRŽIVOG RAZVOJA KOJI UKLJUČUJU INVALIDITET

POZIV ZA PRIJAVU NA TRENING O KONVENCIJI UN O PRAVIMA OSOBA S INVALIDITETOM I CILJEVIMA ODRŽIVOG RAZVOJA KOJI UKLJUČUJU INVALIDITET

Konzorcijum organizacija osoba s invaliditetom i roditeljskih udruženja, koji čine Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore s partnerskim organizacijama poziva zainteresovane predstavnike državnih institucija, odnosno organa i organa uprave, kao i predstavnike organizacija osoba s invaliditetom (OOSI) i pojedince s invaliditetom da se prijave za učešće na šestodnevnom Treningu o Konvenciji UN o pravima osoba s invaliditetom i Ciljevima održivog razvoja koji uključuju invaliditet, koji će biti održan u periodu 7 – 9, i 27 – 29. jula 2021, onlajn putem, posredstvom Zum platforme (ZOOM).

Trening će se sprovoditi na osnovu pripremljenog programa rada, kao i okvira ciljnih grupa i učesnika, a rezultiraće izradom izvještaja o monitoringu i evaluaciji treninga, koji uključuje perspektive učesnika, povratne informacije i osvrt trenera s preporukama dalje strategije uključivanja pitanja invaliditeta na modelu zasnovanom na ljudskim pravima u javne politike i prakse. Pored pružanja teorijskog sadržaja, Trening će obuhvatiti i praktični rad – rad u paru ili grupama, studije slučaja, diskusije i vježbe. Trening će voditi aktivisti u organizacijama osoba s invaliditetom, roditeljskim udruženjima i organizacijama sličnih profila, a pored trenera iz Crne Gore, biće uključen i najmanje jedan trener iz regiona.

Trening je namijenjen zaposlenima i angažovanima u svim granama vlasti i institucijama sistema, nezavisnim institucijama, predstavnicima nadzornih, regulatornih i drugih tijela, međunarodnih organizacija, angažovanima u organizacijama civilnog društva, stručnim radnicima, pružaocima usluga i dr. Ukoliko nijeste u prilici ispratiti cijeli trening, predlažemo da se prijavite za teme/sesije koje su u direktnoj nadležnosti Vaše institucije/organizacije, odnosno u domenu Vašeg direktnog rada, a na osnovu spiska tema iz priloga. Detaljan program rada s preciznim vremenskim okvirom biće dostavljen nakon završetka prijava.

Zainteresovani kandidati se prijavljuju dostavljanjem biografije i motivacionog pisma najkasnije do 2. jula 2021, na mejl adresu: freedomofchoiceil@gmail.com, s naznakom Prijava za Trening o Konvenciji UN o pravima OSI

Ova obuka planirana je za minimum 25 učesnika/ca. Odabranim učesnicima obuke biće poslat link za pristup Zum-u, kao i detaljan program rada, ali i ulazni upitnik koji je neophodno popuniti prije održavanja obuke, a kao uslov za učešće na isti.

Trening se sprovodi u okviru projekta Svrsishodno učešće i uključivanje osoba s invaliditetom u okviru crnogorske politike i prakse koji finansira UNICEF (Predstavništvo u Crnoj Gori), a sprovodi Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, kao nosilac projekta s projektnim partnerima Savezom slijepih Crne GoreNacionalnom asocijacijom roditelja, djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore (NARDOS)Savezom udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa”Savezom udruženja paraplegičara Crne Gore i Nacionalnim udruženjem osoba sa intelektualnim smetnjama “Samozastupnici”.

Saradnici i donatori