Poziv za mlade i studente s invaliditetom

UMHCG poziva sve mlade s invaliditetom da nam se, u što kraćem roku, obrate, kako bi im pomogli prilikom upisa na željeni fakultet i kako bi smo im sa svim našim raspoloživim mogućnostima bili na usluzi dalje tokom studiranja, odnosno obrazovanja.

Podsjećamo da je UMHCG u saradnji sa crnogorskim Univerzitetima u okviru projekta: „Podrška i inkluzija studenata s invaliditetom u visokoškolskim ustanovama u Crnoj Gori“, podržanog kroz Tempus program Evropske unije, prošle godine otvorio Kancelariju za savjetovanje. Kancelarija predstavlja resursni centar za studente s invaliditetom sa crnogorskih univerziteta, gdje će studenti s invaliditetom imati mogućnost da dobiju svu neophodnu podršku i informacije vezane za njihovo studiranje.

Univerziteti već sadašnje i potencijalne studente s invaliditetom upućuju na kancelariju Udruženja. Univerzitet Crne Gore već dvije godine za redom na našu inicijativu oslobađa plaćanja školarine sve studente s invaliditetom, koji blagovremeno podnesu zahtjev UMHCG. Univerzitet Mediteran takođe, već duži niz godina za redom na našu preporuku oslobađa sve studente s invaliditetom plaćanja školarine.

S obzirom da je Univerzitet Donja Gorica u proteklom periodu selektivno pristupao našim inicijativama i neke studente oslobađao od plaćanja školarine, dok su drugi svoje školovanje djelimično ili u cjelosti morali platiti, narednih dana planiramo sa upravom Univerziteta Donja Gorica održati sastanak kako bi svi budući studenti s invaliditetom tačno i blagovremeno znali uslove za upis i studiranje fakulteta u okviru UDG-a.

Napominjemo da nam je Ministarstvo prosvjete partner u našim inicijativama i da je ovo Ministarstvo u proteklim godinama pozitivno odgovorilo na skoro sve naše inicijative.

U tom smislu još jednom ohrabrujemo i pozivamo sve mlade s invaliditetom da nam se obrate oko dodatnih informacija, pomoći prilikom odabira i upisa fakulteta kao i svih drugih aktivnosti i podrške koju smo u mogućnosti da pružimo.

Posebno ohrabrujemo sve osobe s invaliditetom koju su još uvijek možda skeptični da li da upišu fakultet, s obzirom na još uvijek veliki broj prepreka, da to učine jer će tako i nama pomoći da se izborimo za bolje uslove za studente s invaliditetom.

Za više informacija obratite se na sljedeću adresu:

Ul. Rista Dragićevića, br. 7
Zgrada Šajo, ulaz IV, I/125, 81000 Podgorica

Tel/fax: +382 (0) 20 265 650
Mobilni telefon: +382 (0)67  801 761

e-mail: umhcg@t-com.meoffice@umhcg.com

Saradnici i donatori