POZIV ZA MEDIJE: Javna debata o novom Zakonu o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) organizuje javnu debatu o novom Zakonu o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom u petak 18. decembra 2015. godine s početkom u 11:00h u hotelu Ramada u Podgorici, sala ”Milenijum“ (ulaz kroz tržni centar Mall of Montenegro). Ova javna debata je posljednja od četiri javne debate koje se organizuju u okviru projekta UMHCG „Kako Zakon postaje praksa?“ (How the law becomes practice?), koji je finansijski podržala Britanska ambasada u Podogorici. U okviru ovog projekta je pokrenuto i online pravno savjetovalište na portalu www.disabilityinfo.me i izrađen Vodič kroz Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom.

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da medijski ispratite događaj koji je ujedno jedna od završnih aktivnosti projekta koje će biti javno ispraćene.

U uvodnom dijelu javne debate je planirano da govore: NJ.E. britanski ambasador u Crnoj Gori Ian Viting, ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović, poslanica u Skupštini Crne Gore Snežana Jonica i izvršna direktorica UMHCG-a Marina Vujačić.

Nakon uvodnih izlaganja planiran je poseban panel „Mogućnosti zaštite od diskriminacije po osnovu invaliditeta – kako zakon postaje praksa?“ na kome će govoriti Zoran Radović, predsjednik Osnovnog suda u Podgorici, mr Siniša Bjeković, zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore Tijana Živković, advokatica i Miroslava-Mima Ivanović, koordinatorka pravnog programa i antidiskriminacije UMHCG-a.

Javna debata se organizuje da bi se osobe s invaliditetom i drugi subjekti upoznali sa svim novinama i mogućnostima koje donosi Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, usvojen u junu ove godine i pokrenula diskusija o trenutnoj situaciji kada je u pitanju oblast ljudskih prava osoba s invaliditetom i zaštite od diskriminacije.

Nadamo se da ćete prepoznati značaj ovog događaja za promociju i zaštitu ljudskih prava osoba s invaliditetom i naći prostora da ga medijski ispratite.

Saradnici i donatori