POZIV MEDIJIMA NA KOREKTNO IZVJEŠTAVANJE I PISANJE O LJUDSKIM PRAVIMA OSOBA S INVALIDITETOM

Na Međunarodni dan ljudskih prava Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore poziva sve medije u Crnoj Gori (od ljudskog govora, štampanog do raznih vrsta elektonskog medija) na poštovanje i promovisanje ljudskih prava osoba s invaliditetom (OSI).

Želimo istaći važnost medijskog izvještavanja o pravima i položaju osoba  s invaliditetom u Crnoj Gori i pohvaliti dobru praksu i primjere medijskog doprinosa u poštovanju, razumijevanju i ostvarivanju ljudskih prava OSI. Sa namjerom da podstaknemo nastavak ovakve prakse i unaprijedimo naš partnerski odnos sa medijima želimo ukazati na osnovne principe i načela u odnosu prema osobama s invaliditetom.

Naime država Crna Gora se ratifikacijom Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba s invaliditetom još 2009. godine obavezala da će osobama s invaliditetom omogućiti ostvarivanje i uživanje ljudskih prava. Konvencijom se između ostalog definiše i obaveza države, društva i pojedinca u cilju podsticanja medija da: „prezentuju sliku o osobama sa invaliditetom koja bi bila u skladu sa ciljevima Konvencije”. Međutim, u praksi se često suočavamo sa nekorektnim odnosom prema osobama s invaliditetom, degradiranjem, vrijeđanjem, ponižavanjem i sažalijevanjem ili činjenjem heroja od osoba s invaliditetom. Često je i medijsko izvještavanje, pisanje i prenošenje informacija puno nekorektnih sadržaja od naslova do raznih djelova teksta, što sve utiče na cjelokupnu sliku i odnos prema osobama s invaliditetom. S jedne strane želimo naglasiti da razumijemo ovakav odnos medija, jer ni među organizacijama osoba s invaliditetom u Crnoj Gori ne postoji usklađen pristup i terminologija. Pojedinci s invaliditetom su često nedovoljno edukovani i godinama zapostavljani, te još uvijek ne poznaju svoja prava, a i organizacije koje zastupaju OSI i same osobe s invaliditetom pristupaju ovom pitanju u zavisnosti od ličnog ubjeđenja i namjere koju žele postići, svjesno i nerazmišljajući o suštinskim ciljevima i rezultatima.

Iako svjesni da mediji ponekad više žele postići čitanost i tiraž (zbog opravdanih tržišnih razloga), nego dorinijeti podizanju svijesti javnosti o pravima i mogućnostima osoba s invaliditetom, ne želimo mirno prihvatiti takvo stanje stvari. Senzacionalistički, primamljivi naslovi i sadržina tekstova ili priloga osobe s invaliditetom prikazuju kao nemoćne, nesposobne, manje vrijedne i neravnopravne u sposobnostima i znanjima u odnosu na druge ljude, a uspjesi i rezultati osoba s invaliditetom se uzdižu jer se smatrjaju rijetkim, nemogućim, izuzetnim i sl. Ne želeći da izdvajamo neke naslove i djelove teksta koji će potvrditi naše prethodne navode, želimo vas u skladu sa našim ciljevima i principima na kojima je zasnovan rad UMHCG-a, i u skladu sa Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom, a na međunarodni dan ljudskih prava pozvati na poštovanje i korišćenje korektne terminologije, pristupa i odnosa prema osobama s invaliditetom. Smatramo da će upravo takav odnos doprinijeti većem stepenu razumijevanja, poštovanja i ostvarivanja ljudskih prava OSI, te da će omogućiti jednake šanse i mogućnosti u cilju osvarivanja i pravilne izgradnje ličnosti samih osoba s invaliditetom, a sa druge strane doprinijeće korektnom odnosu društva prema OSI.

Jedino u partnerskom odnosu uz želju za zajedničkim doprinosom istom cilju, a to je da se ljudi ne samo rađaju jednaki u dostojanstvu i pravima, već da tako i žive, pozivamo vas da zajednički ostvarujemo našu viziju – za mlade s invaliditetom, bez barijera!

_______________________________________________________________________

Napomena: Jedini korektan termin koji karakteriše cijelu grupaciju jeste osoba/e s invaliditetom, žena, čovjek, dijete s invaliditetom. U Crnoj Gori se često za djecu koriste termini kao što su smetnje i teškoće u razvoju koji su društveno prihvatljivi, ali nijesu zasnovani na Konvenciji. Kada su u pitanju pojedinačne grupacije osoba s  invaliditeta, onda su korektni termini: osobe: sa intelektualnim invaliditetom, tjelesnim (fizičkim) invaliditetom, senzornim invaliditetom, a kada su u pitanju pojedinačne vrste OSI, onda su korektni termini osoba sa oštećenim vidom/sluhom i govorom, koje se otežano kreću, koriste kolica, štake ili druga pomagala, osobe niskog rasta, osobe sa paraplegijom, mišičnom distrofijom, cerebralnom paralizom, multipleks sklerozom i sl. U centru mora biti ličnost i osoba, pa onda neko njeno svojstvo.

Nekorektni termini su: invalid, invalidno lice ili osoba, hendikepiran, hendikepirano lice ili osoba, osobe sa posebnim potrebama, slijepi, gluvi, u kolicima, prikovani za kolica, postelju, na štakama,gluvo- nijemi, paraplegičari, cerebralci, distrofičari, mentalno retardirani, ometeni i td. 

Saradnici i donatori