Počela kampanja prikupljanja novca za drugu ratu za otplatu psa vodiča, Urana!

Kampanja “Zajedno za Urana”, koju je pokrenuo Rotarakt Klub Podgorica, u cilju prikupljanja novca za psa vodiča za osobu oštećenog vida, započela je danas panel diskusijom “Koliku podršku imaju mladi s invaliditetom u Crnoj Gori?”.
Predstavnici Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) i hrvatskog Centra za rehabilitaciju „Silver“ potpisali su 24. jula prošle godine ugovor o kupoprodaji psa vodiča, za čije potrebe školovanja i prenosa je do sada prikupljeno oko osam od 15 hiljada eura, koliko je neophodno isplatiti Centru za rehabilitaciju „Silver“. UMHCG se ugovorom obavezao da će kompletnu cijenu psa vodiča i njegove obuke isplatiti do 15. marta ove godine.
“Kako do sada nije prikupljen dovoljan iznos sredstava za psa Urana, i postoji bojazan da će se kupoprodajni ugovor raskinuti, Rotaraktovci su pokrenuli donatorsku akciju i pozivaju cijelu zajednicu da malim doprinosom postanu dio velike stvari”, kaže se u saopštenju Rotarakt Kluba Podgorica.
Miroslava-Mima Ivanović iz Udruženja mladih sa hendikepom je istakla da je sloboda osoba sa invaliditetom skuplja od slobode osoba bez invaliditeta i da je obaveza svih nas da ona bude dostižna za sve.
“Na neke stvari ne možemo da utičemo ali možemo da promijenimo sebe I prihvatimo druge”, kazala je Marina Vujačić, izvršna direktorica UMHCG.
Predstavnici Rotary Kluba Podgorica su podržali ovu akciju donirajući iznos od 1000 eura.
Iz Rotarakt Kluba Podgorica pozvali su sve da se uključe u kampanju i svojim doprinosom, kako su naveli, utiču na poboljšanje položaja mladih s invaliditetom u Crnoj Gori. Broj žiro računa kod Hipotekarne banke na koji se mogu izvršiti uplate je 520-14424-65.

Pogledajte fotografije s ove akcije na našoj fejsbuk stranici.

Izvor: PR Centar, #PRPRes

Saradnici i donatori