Personalna asistencija za osobe s invaliditetom – Glavni Grad

Personalna asistencija za lica s invaliditetom je projekat Glavnog grada u koji su uključene organizacije čiji su predstavnici članovi Savjeta za pitanja lica s invaliditetom. Riječ je o pilot projektu u okviru koga će se pružati personalna asistencija za dvije korisnice usluga od marta i trajaće do kraja ove godine.

Saradnici i donatori