Partnerski projekat Saveza slijepih Crne Gore i UMHCG: Zajedno za pristupačan grad

Savez slijepih Crne Gore je u partnerstvu s Udruženjem mladih sa hendikepom Crne Gore 27.7.2020. otpočeo s realizacijom projekta Zajedno za pristupačan grad koji će trajati osam mjeseci, a finansijski je podržan od strane Ministarstva saobraćaja i pomorstva.

Već duži niz godina podnosilac projekta i projektni partner se bave temom pristupačnosti javnih površina, a samim tim i pristupačnošću fizičke sredine, javnog prevoza i usluga osobama s invaliditetom (OSI). Ovaj projekat ima osnovnu svrhu da doprinese primjeni postojeće pozitivno-pravne regulative, radi povećanja nivoa pristupačnosti fizičke sredine, javnog prevoza i usluga osobama s invaliditetom.

Kroz projekat će se inicirati osnivanja tijela za pristupačnost u lokalnim zajednicama, Glavnom gradu Podgorici i Opštini Berane. Cilj inicijative jeste omogućavanje sistemskog i planskog rješavanja pitanja bezbjednosti i sigurnosti u saobraćaju za OSI. Kroz zajedničku diskusiju i razmjenu mišljenja, radilo bi se na realizaciji plana pristupačnosti. Dobre prakse gradova iz regiona i EU, pokazuju da je ovakav vid osnivanja i djelovanja tijela dao pozitivne, dugoročne rezultate. Na ovaj način zajedničkim djelovanjem i umrežavanjem se dolazi do cilja – poboljšanje uslova za sigurno i bezbjedno kretanje OSI.

Kako bi se primjenjivala zakonska regulativa, potrebno je i znanje o istoj. U cilju adekvatne primjene znanja, koje će rezultirati edukacijom osoba koje rade na unaprjeđivanju položaja OSI, dostiže se cilj kojim se teži, jednake mogućnosti za OSI u saobraćaju. Za predstavnike Glavnog grada Podgorice i Opštine Berane biće održane po tri tematske radionice u vezi s terminom pristupačnosti, elementima pristupačnosti, problemima s kojima se susrijeću OSI, primjerima iz svakodnevnog života, kao i primjerima dobre prakse. Nakon održanih tematskih radionica, učesnici će moći da prepoznaju uloge učesnika u saobraćaju s ciljem poboljšanja uslova za kretanje OSI.

Kontinuirano, kada je oblast saobraćaja u pitanju, nesavjesni građani ne poštuju propise, čime onemogućavaju bezbjedno kretanje pješaka. U svrhu edukacije građana i podizanja svijesti, biće izrađena publikacija koja će se baviti opisom elemenata pristupačnosti i značaju postavljanja istih. U cilju jačanja svijesti građana, održaće se i dvije kampanje na lokalnom nivou, info dani pod nazivom Zajedno za pristupačan grad. Kampanje će omogućiti živu riječ predstavnika lokalne samouprave i predstavnika OSI s građanima Glavnog grada Podgorice i Opštine Berane.

Realizacija aktivnosti projekta će doprinijeti i realizaciji prioriteta koji su utvrđeni strateškim dokumentima iz oblasti saobraćaja, ali i iz oblasti socijalne zaštite.

 

Izvor: Saopštenje za javnost Saveza slijepih Crne Gore

Saradnici i donatori