Ovo su (i) naša mjesta!

Osnovni cilj projekta Ovo su (i) naša mjesta! jeste doprinos ostvarivanju prava osoba s invaliditetom na slobodno i bezbjedno kretanje u javnom saobraćaju na teritoriji Crne Gore, kroz specifične ciljeve koji su usmjereni na: podizanje svijest šire javnosti o posledicama nepropisnog parkiranja, posebno onih vidova koji se odnose na parkiranje vozila bez oznake, na mjestima predviđenim za OSI, kao i na spuštenim ivičnjacima i trotoarima odnosno pješačkim zonama; zatim poboljšanje nivoa informisanosti zaposlenih u državnim i lokalnim organima o pravima OSI na slobodno i bezbjedno kretanje, kao i problemima s kojima se suočavaju u praksi; i u krajnjem na poboljšanje i povećanje nivoa informisanja OSI o njihovim pravima iz oblasti javnog saobraćaja i načinima njihovog ostvarivanja kroz izradu smjernica za ostvarivanje četiri prava iz oblasti saobraćaja. Projekat će, takođe, podrazumijevati medijsku kampanju, u okviru koje će OSI pisati i tekstove kao svoja lična iskustva, izradu i dijeljenje lifleta o posledicama nepropisnog parkiranja, kao i organizaciju tri javne debate, po jednu u svakoj od regija na temu slobodnog i bezbjednog kretanja u javnom saobraćaju za OSI.

Direktna ciljna grupa ovog projekta su osobe s invaliditetom, donosioci odluka na svim nivoima, građani – posebno aktivni učesnici u saobraćaju, a kao indirektna ciljna grupa biće uključena šira društvena zajednica (mediji, porodice osoba s invaliditetom, vršnjaci, pojedinci, organizacije osoba s invaliditetom na lokalnom nivou). 

Aktivnosti projekta realizuju se u sklopu konkursa za NVO raspisanog od strane Ministarstva saobraćaja i pomorstva u prioritetnoj oblasti zaštite lica sa invaliditetom, a direktno doprinose realizaciji cilja 3 javnog konkursa MSP koji se odnosi na: poštovanje prava osoba s invaliditetom, podrška aktivnosti, usmjerene na poboljšanje uslova za njihovo slobodno kretanje (kao i cilja 2) i povećanje stepena svijesti o poštovanju saobraćajnih propisa. Realizacijom ovog projekta doprinijeće se ostvarivanju javnog interesa definisanog u Zakonu o zabrani diskriminacije lica s invaliditetom, kao i u Pravilniku o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica s invaliditetom. Planirane projektne aktivnosti u direktnoj su vezi i sa Strategijom razvoja saobraćaja(posebno ciljeve 3 i 5 strateškog razvoja) i Pravilnikom o označavanju mjesta za parkiranje vozila lica sa invaliditetom i izgledu znaka pristupačnosti kojima se obilježavaju vozila lica sa invaliditetom.

Realizacija projekta traje pet mjeseci, a odobrena sredstva za realizaciju iznose 4.748.53€. 

Saradnici i donatori