Otvoreno protestno pismo predstavnika organizacija OSI

„DRŽAVA GRUBO MANIPULIŠE PRAVIMA I BENEFITIMA NAMIJENJENIM OSOBAMA S INVALIDITETOM“

Nevladine organizacije, potpisnice ovog protestnog pisma, energično se suprotstavljaju jednom od postupaka u nizu, kojima država ponovo manipuliše pravima i otima benefite, namijenjene osobama s invaliditetom u CG.

Povod za naše oštro reagovanje i neodobravanje postupaka predstavnika/ca crnogorskih institucija jeste objavljivanje Javnog poziva za podnošenje projekata za „grant-sheme“ na sajtu Zavoda za zapošljavanje i to u nedjelju, 13. novembra. Simptomatično je da se baš u nedjelju raspiše ovakav jedan konkurs, te kada je posrijedi „zakidanje OSI“, državni službenici se angažuju i neradnim danima i tad naš sistem funkcioniše vrlo efikasno, a institucije rade punim kapacitetima.

Veoma je važno podsjetiti javnost da je država Crna Gora, u proteklih nekoliko godina, bukvalno otela od osoba s invaliditetom preko 50 miliona eura i nenamjenski ih potrošila. O utrošku 34,5 miliona eura do kraja 2014. godine govori i Izvještaj Državne revizorske institucije, dok je u proteklih dvije godine u Fond uplaćeno preko 16 miliona eura.

Takođe, iako je Savjet Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI prethodno zauzeo stav da se konkurs raspiše sa raspoloživim sredstvima od najmanje 2 miliona eura, imajući u vidu da je Zavod za zapošljavanje budžetom za 2016. godinu raspolagao sa ukupno 3 miliona, na vrlo perfidan i krajnje neprofesionalan način je putem telefonskih konsultacija pribavljena naknadna saglasnost od članova ovog tijela.

Apsolutno su ignorisani stavovi i otvorena protivljenja dva člana Savjeta koji predstavljaju NVO sektor, a predstavnica Sindikata je naknadno pogazila i revidirala svoj prvobitni stav i to bez argumentacije.

Dakle, u potpunosti je zanemaren raniji zaključak sa sjednice Savjeta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom, a u nedjelju je raspisan konkurs za dostavljanje projekata na iznos od 1,5 miliona eura.

Odnos crnogorskih institucija prema osobama s invaliditetom je u gotovo svim oblastima života veoma loš i neprihvatljiv za državu koja je zemlja kandidat za članstvo u  EU, zbog čega je ovo pismo proslijeđeno i Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori.

Osim zapošljavanja i otimanja novca namijenjenog osobama s invaliditetom, crnogorske institucije ne uvažavaju prava ovih osoba ni u oblasti obrazovanja, pristupačnosti fizičkog okruženja i informacija. Sve OSI u CG, danas žive u apsolutno nepristupačnom okruzenju, a država nije uradila gotovo ništa na polju primjene propisa iz ove oblasti osim što je usvojila brojne dokumente.

Izvještaj Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2016. godinu prati i potvrđuje navedeno u svim oblastima, te posebno ističe neophodnost za boljim korišćenjem novca iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Što se tiče socijalne zaštite, država  ne obezbjedjuje ni jedan od servisa podrške za OSI. Takođe, jednu grupu osoba sa teškim (stoprocentnim) invaliditetom, država grubo diskriminiše u pogledu ostvarivanja materijalnih davanja.

Imajuću u vidu sve navedeno,

 

TRAŽIMO SLJEDEĆE:

– Da se Zakonom o budžetu za 2017. godinu opredijeli najmanje 5 miliona eura za potrebe zapošljavanja OSI;

​- Da se bez odlaganja pristupi aktivnostima koje će rezultirati formiranjem Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI, kao posebnog pravnog subjekta;

– Hitan prijem kod novog premijera (nakon konstituisanja Vlade CG)

 

Ovim pismo ujedno podstičemo sve osobe s invaliditetom da koriste sve raspoložive pravne institute, a posebno institut tužbi za zaštitu od diskriminacije protiv države i u tome im pružamo besplatnu pravnu pomoć.

I na kraju, želimo da saopštimo, da ukoliko u najkraćem roku ne dođe do promjene postupanja nadležnih institucija prema OSI i njihovim pravima, bićemo prinuđeni da putem javnog okupljanja iskažemo svoj protest i nezadovoljstvo sa radom naših institucija.

 

NVO – potpisnice Otvorenog – protestnog pisma:

  1. Savez slijepih Crne Gore,
  2. Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Naša inicijativa“
  3. Savez udruženja paraplegičara Crne Gore
  4. Nacionalna asocijacija roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore-NARDOS
  5. Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore
  6. Mreža za edukaciju i razvoj servisa podrške
  7. Udruženje za podršku osobama sa invaliditetom – Bijelo Polje
  8. Udruzenje PLEGIJE Nikšić

Saradnici i donatori