Otvoreno pismo – Slučaj Marijane Mugoše

DOMAĆIM I INOSTRANIM SUBJEKTIMA

OTVORENO PISMO

Poštovani/a,

Nakon što je presuda Višeg suda u slučaju naše članice Marijane Mugoše postala pravosnažna, kao  i to da je istekao rok za dobrovoljno izvršenje, a uzdajući se u najave gradskih zvaničnika da će ispoštovati ovu sudsku odluku, ona je jutros sa svojom advokaticom, g-djicom Knežević, ponovo pokušala da dođe do svog radnog mjesta u Njegoševoj 13. Na žalost, kao i u minulih 19 mjeseci, Marijana nije mogla dalje od portirnice. Da poniženje po nju i cijeli pravni sistem naše države bude još veće, nije joj bilo dozvoljeno da uđe čak ni u hol zgrade, sjedne i pričeka objašnjenje pretpostavljenih. Ovim je potvrđeno da je i dalje u zgradi Glavnog grada zabranjen i ’pristup’ osobama s invaliditetom, koje koriste asistenciju psa, što je naročito naglašeno za zaposlene, kao što je u Marijaninom slučaju.

Potom je advokatica Knežević zatražila prijem kod g-đe Maraš, kako bi joj predočila dalje korake u vezi prinudnog izvršenja presude, koje još danas namjeravamo preduzeti i podnijeti zahtjev Predsjedniku Višeg suda. G-đa Maraš, sekretarka Skupštine Glavnog grada, kazala je da za nju pravosnažna sudska odluka nije obavezujuća, te da obrazloženje presude ništa ne znači, jer su oni obezbijedili kancelariju za Marijanu, daleko od ostalih zaposlenih i daleko od Službe u kojoj je zaposlena već šest godina. Takođe, g-đa Maraš je još sugerisala (veoma cinično zvuči) da Marijana i njena advokatica mogu podnijeti ’zahtjev za zaštitu ustavnosti’ ili da čak mogu ići u Strazbur, i to sve kao da presuda nije potpuno u Marijaninu korist i kao da je ona nezadovoljna strana.

Ovakvo ignorisanje jasnih sudskih odluka i nepostupanje po njima, dovodi u pitanje elementarnu sigurnost svih građana i poštovanje njihovih prava. Takođe, smatramo da je ovo stranputica, a ne put za ulazak u Evropsku uniju.

Na kraju ističemo, ovo će biti veoma važan ispit, na kome će se pokazati prava snaga i zrelost naše države, a nama optimizma i istrajnosti neće ponestati do konačnog zadovoljenja pravde.

S poštovanjem,

Tim Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore

Saradnici i donatori