Otvoreno pismo g-dinu Radu Vojvodiću, Generalnom direktoru RTCG-a povodom informacije u Dnevniku II o prekidu angažovanja gestovnog tumača

Poštovani g-dine Vojvodiću,

obraćam Vam se povodom informacije emitovane u Dnevniku II od 23. aprila tekuće godine, u kojoj ste informisali javnost, između ostalog, o “otpuštanju honorarnih saradnika” među kojima je i gestovni tumač Alen Babačić zbog toga što u zakonskom roku nijeste dobili “izjašnjenje o problemima koji su nastali u tumačenju i primjeni Zakona o finansiranju političkih partija” od strane Državne izborne komisije i pri čemu ste naveli da ste prinuđeni da taj akt striktno primijenite i da tom prilikom menadžment i uredništvo ne može prihvatiti odgovornost za posljedice koje će nastati zbog “striktne primjene zakona”.

Takođe je istaknuto da će gledaoci sa oštećenjem sluha u naredna dva mjeseca biti uskraćeni za vijesti na gestovnom govoru, jer je jedini prezenter honorarno angažovan.

Naime, kao što Vam je i poznato Zakon o medijima u članu 3 propisuje obavezu države da obezbijedi dio finansijskih sredstava za ostvarivanje Ustavom i zakonom zajemčenih prava građana na informisanje, bez diskriminacije, po osnovu programskih sadržaja koji su značajni za:

– razvoj nauke i obrazovanja;

– razvoj kulture;

– informisanje osoba oštecenog sluha i vida.

Takođe, Zakonom o radio difuznim servisima u članu 9 se propisuje obaveza RTCG da bez bilo kojeg oblika diskriminacije, ili socijalne različitosti proizvodi i emituje programske sadržaje koji su: namijenjeni svim segmentima društva, posebno vodeći računa o djeci i omladini, pripadnicima manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, licima s invaliditetom, socijalno ugroženim i drugim specifičnim grupama, a u članu 17 se takođe definiše finansiranje programskih sadržaja koji su značajni za informisanje lica sa oštećenjem sluha i vida.

Navedeno govori u prilog činjenici da su Vaše zakonske obaveze mnogo veće i šire od obaveze poštovanja samo jednog zakona što ste vi naveli kao obrazloženje ovakve odluke.

Zbog ciljne grupe koju zastupam moram reći da sam razočarana informacijom koju smo čuli, jer je obaveza RTCG da stalno, a ne povremeno ili honorarno angažuje gestovnog tumača i to ne samo prilikom dnevnika koji se emituje u 15h i to isključivo namijenjenog osobama oštećenog sluha čime su dodatno diskriminisani, jer se dnevnik ne prikazuje, kao što je to ranije bio slučaj u terminu od 15, 30h kada se isti emituje zbog cjelokupne javnosti.

Jasno je i na osnovu dosadašnje prakse da su osobe oštećenog sluha diskriminisane i od strane Javnog servisa, te da isti mora naći načine da suzbije diskriminaciju, a ne da je dodatno podstiče i produbljuje. Ovo posebno ističem, jer i ukoliko postoje ograničenja zbog Zakona o finansiranju političkih partija to ne smije biti razlog prekidanja honorarnog angažmana, već doprinos stalnom angažovanju po osnovu ugovora o radu, jer ste i sistematizacijom predvidjeli to radno mjesto.

Smatramo da ne postoje pravne prepreke da se na tom mjestu angažuje gospodin Babačić, s obzirom da smo upoznati sa njegovim iskustvom i da smo ga i sami angažovali i više puta sarađivali sa njim. U tom smislu apelujemo na Vas da pronađete način da ispoštujete opšte, i za Vašu oblast djelovanja ključne zakone, što sigurno nije slučaj sa Zakonom o finansiranju političkih partija.

Takođe Vas obavještavam da ste u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o izboru odbornika i poslanika dužni obezbijediti gestovni prevod sučeljavanja izbornih kandidata: “Televizija Crne Gore je prilikom organizovanja i emitovanja emisija iz stava 1 ovog člana dužna da obezbijedi prevod na znakovni jezik ” što je dodatna zakonska norma za čiju je primjenu neophodno zapošljavanje gestovnih tumača.

Zbog dodatne uznemirenosti, razočaranosti i tenzija koju je navedena informacija u Vašem dnevniku izazvala kod osoba s invaliditetom, molimo Vas da u najkraćem ispravite propuste i o tome obavijestite javnost, a osobama s oštećenjem sluha omogućite pravo na pristup informacijama.

Na kraju želim istaći da Vam stojimo na raspolaganju u cilju rješavanja navedene situacije.

S’ poštovanjem,

Marina Vujačić

Saradnici i donatori