Otvoreni dan

Kao jedan od vidova psiho-socijalne podrške za osobe s invaliditetom, Udruženje planira da opet pokrene aktivnost „Otvorenog dana“. Otvoreni dan podrazumijeva međusobno druženje osoba s invaliditetom sa volonterima/kama Udruženja, prvenstveno studentima/kinjama, ali i svim drugiim zainteresovanim pojedincima/kama.

Aktivnosti Otvorenog dana pružaju mogućnost ispoljavanja kreativnih potencijala svih ljudi. Planiraju se radionice zabavnijih sadržaja gdje će, upravo, učesnici davati ideje i ustvari planirati cijeli program radionica. Na taj način će se istovremeno volonteri/ke više senzibilisati za pitanja invalidnosti, pojačaće se međusobna komunikacija i druženje, što će sve dovesti do veće inkuzivnosti osoba s invaliditetom, pojačanja samopouzdanja, samopoštovanja i sl.

Otvoreni dan će biti ispunjen ličnim primjerima, iskustvima i doživljajima osoba s invaliditetom. Treneri/ce Udruženja će u skladu sa interesovanjem ciljne grupe Otvorenog dana govoriti na sve ključne teme iz oblasti invalidnosti: jezik, terminologija i modeli pristupa invaliditetu, ljudska prava osoba s invaliditetom, izjednačene mogućnosti, filozofija samostalnog življenja, obrazovanje osoba s invaliditetom…

Početak ove aktivnosti planiran je za novembar, a tačni datum i termin zavisiće od dogovora zainteresovanih strana.

Do tada molimo Vas da pored Vaših prijava, dostavljate predloge i sugestije kako bi trebao da izgleda Otvoreni dan.

Otvoreni dan je otvoren za sve koji su zainteresovani da učestvuju u njemu i da se druže sa nama.

Prijavite se na: e-mail: otvorenidan@umhcg.me ili na br.tel. 067 801 761.

Saradnici i donatori